Saturday, 03 June 2023

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Takuo Okubo GK Tokyo 1989/9/18 190/92 2 -
2 Reon Yamahara DF Kyoto 1999/6/8 165/68 33 2
3 Ronaldo MF Brazil 1996/10/23 179/69 19 1
4 Yuji Takahashi DF Shiga 1993/4/11 187/80 29* 1*
5 Kengo Kitazume DF Gunma 1992/4/30 177/74 8 0
6 Ryo Takeuchi MF Shizuoka 1991/3/8 173/67 11 0
7 Yuta Kamiya MF Yamagata 1997/4/24 174/67 21 1
8 Daiki Matsuoka MF Kumamoto 2001/6/1 172/68 2 0
9 Thiago Santana FW Brazil 1993/2/4 184/80 27 14
10 Carlinhos Junior FW Brazil 1994/8/8 174/71 22 3
11 Katsuhiro Nakayama MF Kanagawa 1996/7/17 180/70 19 2
13 Kohei Miyamoto MF Shizuoka 1996/6/19 177/73 20 0
14 Ryohei Shirasaki MF Tokyo 1993/5/18 181/70 31 4
15 Takeru Kishimoto MF Nara 1997/7/16 174/66 10 0
16 Kenta Nishizwa MF Shizuoka 1996/9/6 171/67 10 2
17 Benjamin Kolloli MF Kosovo 1992/5/15 184/82 20 3
18 Sena Saito FW Kanagawa 2000/11/21 171/66 0 0
20 Oh Se-Hoon FW Korea 1999/1/15 193/93 13 1
22 Renato Augusto MF Brazil 1992/1/29 185/81 0 0
24 Shuta Kikuchi DF Shizuoka 2003/8/16 182/75 2 0
27 Takumu Kenmotsu DF Shizuoka 2000/6/2 188/83 0 0
28 Yutaka Yoshida DF Shizuoka 1990/2/17 167/72 15* 0
29 Akira Disaro FW Tokyo 1996/4/2 175/72 17* 8*
31 Togo Umeda GK Shizuoka 2000/7/23 184/79 4* -
33 Takashi Inui MF Shiga 1988/6/2 169/63 10 1
34 Taketo Ochiai DF Niigata 2000/4/27 185/80 0 0
37 Yosuke Morishige FW Kanagawa 2004/4/5 198/86 0 0
38 Akira Ibayashi DF Hiroshima 1990/9/5 179/70 4 0
40 Hikaru Naruoka MF Shizuoka 2002/7/28 170/59 7* 3*
45 Koya Kitagawa FW Shizuoka 1996/7/26 180/77 10 1
46 Ryoya Abe GK Hokkaido 2001/3/3 193/75 0 0
49 Takumi Kato FW Ibaraki 1999/7/16 180/84 10* 4*
50 Yoshinori Suzuki DF Miyazaki 1992/9/11 184/72 33 1
57 Shuichi Gonda GK Tokyo 1989/3/3 187/84 33 -

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takuo Okubo GK 190 92 0 0
2 Yugo Tatsuta DF 191 83 0 0
3 William Matheus DF 181 78 0 0
4 Teruki Hara MF 180 72 0 0
5 Valdo DF 183 77 0 0
6 Ryo Takeuchi MF 173 67 0 0
7 Eiichi Katayama DF 181 77 0 0
8 Hideki Ishige MF 170 70 0 0
9 Thiago Santana FW 184 80 0 0
10 Carlinhos Junior FW 174 71 0 0
11 Katsuhiro Nakayama MF 177 65 0 0
13 Kota Miyamoto MF 177 73 0 0
14 Yusuke GOto FW 171 70 0 0
16 Kenta Nioshizawa MF 171 67 0 0
17 Yosuke Kawai MF 166 60 0 0
18 Elsinho DF 180 78 0 0
19 Akira Silvano Disaro' FW 175 72 0 0
20 Keita Nakamura MF 178 73 0 0
21 Ryo Okui DF 169 65 0 0
22 Renato Augusto MF 185 81 0 0
23 Yuito Suzuki MF 175 66 0 0
25 Kengo Nagai GK 184 80 0 0
26 Yuta Taki MF 168 64 0 0
27 Hiroshi Ibusuki FW 195 85 0 0
29 Naoya Fukumori DF 183 79 0 0
30 Shota Kaneko MF 163 58 0 0
34 Noriega Erick DF 183 81 0 0
36 Ibrahim Junior Kuribara FW 191 88 0 0
37 Shuichi Gonda GK 187 84 0 0
40 Hikaru Naruoka MF 170 59 0 0
50 Yoshinori Suzuki DF 184 72 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Nishibe GK 187 79 0 0
2 Yugo Tatsuta DF 191 81 0 0
3 Hwang Seok-Ho DF 183 80 0 0
4 Kazunori Yoshimoto DF 185 83 0 0
5 Valdo DF 183 77 0 0
6 Ryo Takeuchi MF 173 67 0 0
7 Mitsunari Musaka MF 176 66 0 0
8 Hideki Ishige MF 170 69 0 0
9 Chong Tese FW 181 80 0 0
11 Junior Dutra FW 188 76 0 0
13 Kota Miyamoto MF 177 73 0 0
14 Yusuke Goto FW 171 70 0 0
15 Takashi Kanai DF 175 70 0 0
16 Kenta Nishizawa MF 171 67 0 0
17 Yosuke Kawai MF 166 59 0 0
18 Elsinho DF 180 78 0 0
19 Jin Hiratsuka FW 181 78 0 0
20 Keita Nakamura MF 178 73 0 0
21 Ryo Okui DF 169 66 0 0
22 Renato Augusto MF 185 77 0 0
24 Makoto Okazaki DF 181 74 0 0
26 Yuta Taki MF 168 61 0 0
28 Yasufumi Nishimura MF 185 73 0 0
29 Naoya Fukumori DF 183 79 0 0
30 Shota Kaneko MF 163 58 0 0
31 Togo Umeda GK 184 79 0 0
32 Neto Volpi GK 189 86 0 0
33 Riyo Kawamoto FW 178 70 0 0
34 Erick Noriega DF 182 77 0 0
35 Kenta Ito DF 177 62 0 0
36 Ibrahim Junior Kuribara FW 190 88 0 0
37 Yuito Suzuki MF 175 66 0 0
38 Yoshiaki Arai GK 187 84 0 0
39 Takuo Okubo GK 190 92 0 0

 Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Nishibe GK 187 79 0 0
2 Kohei Shimizu MF 169 67 0 0
3 Hwang Seok-Ho DF 183 80 0 0
4 Freire DF 187 82 0 0
5 Shoma Kamata DF 172 68 0 0
6 Ryo Takeuchi MF 173 66 0 0
7 Mitsunari Musaka MF 176 66 0 0
9 Chong Tese FW 181 80 0 0
10 Ryohei Shirasaki MF 181 70 0 0
11 Kazuya Murata FW 169 64 0 0
13 Yuji Rokutan GK 188 80 0 0
14 Jumpei Kusukami MF 171 63 0 0
15 Akihiro Hyodo MF 180 73 0 0
17 Yosuke Kawai MF 166 59 0 0
18 Yu Hasegawa FW 187 78 0 0
19 Mitch Duke FW 186 84 0 0
20 Crislan FW 187 85 0 0
21 Toru Takagiwa GK 185 81 0 0
23 Koya Kitagawa FW 180 74 0 0
24 Chikashi Masuda MF 179 75 0 0
25 Ko Matsubara DF 182 72 0 0
26 Hiroshi Futami DF 179 75 0 0
27 Takahiro Iida DF 179 73 0 0
28 Yugo Tatsuta DF 189 75 0 0
29 Hideki Ishige MF 170 69 0 0
30 Shota Kaneko FW 163 58 0 0
31 Yoshiaki Arai GK 187 84 0 0
32 Takuma Mizutani MF 162 62 0 0
33 Jin Hiratsuka FW 180 77 0 0
34 Yuta Taki MF 167 56 0 0
35 Kenta Ito DF 176 62 0 0
36 Yasufumi Nishimura MF 184 71 0 0
37 Daigo Takahashi FW 163 53 0 0
43 Yuki Uekusa GK 186 80 0 0
45 Makoto Kakuda DF 180 78 0 0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Nishibe GK 187 79 298/51 --
3 Tomoya Inukai DF 182 77 21/89 0/10
4 Kanu DF 186 83 0/0 0/0
5 Shoma Kamata DF 172 68 32/107 0/0
6 Kota Sugiuyama MF 177 68 180/2 8/0
7 Mitsunari Musaka MF 176 66 64/26 1/0
9 Chong Tese FW 181 80 125/37 50/26
10 Ryohei Shirasaki MF 181 70 28/85 2/13
11 Kazuya Murata FW 169 64 86/36 7/5
13 Yuji Rokutan GK 188 80 64/23 --
14 Gakuto Notsuda MF 176 71 80/0 (4) 12/0 (1)
15 Byeon Jun Byum DF 185 82 0/17 0/1
16 Taisuke Muramatsu DF 176 73 141/50 7/0
17 Yosuke Kawai MF 166 59 107/37 2/1
18 Yu Hasegawa FW 187 78 153/100 24/17
19 Mitch Duke FW 186 84 29/7 1/1
20 Ryo Takeuchi MF 173 66 64/60 0/3
21 Toru Takigawa GK 185 81 0/0 (14) --
22 Takuma Edamura MF 176 70 267/23 38/3
23 Koya Kitagawa FW 180 74 7/30 (4) 1/9 (0)
25 Ko Matsubara DF 182 72 7/28 (3) 0/1 (0)
26 Hiroshi Futami DF 179 75 25/1 1/0
27 Takahiro Iida DF 179 73 0/0 0/0
30 Shota Kaneko FW 163 58 7/27 (18) 0/5 (3)
31 Kim Byeom Yong DF 181 72 29/32 2/1
32 Shin Mitsuzaki MF 180 75 0/0 0/0
33 Yugo Tatsuta DF 189 75 0/0 0/0
43 Yuki Uekusa GK 186 80 18/38 --
45 Makoto Kakuda DF 180 78 321/72 19/1

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Yohei Nishibe GK 187 79 6/0 --
2 Genta Miura DF 183 77    
3 Tomoya Inukai DF 181 76    
4 Shoma Kamata DF 172 68 8/1 0/0
5 Dejan Jankovic DF 188 78    
6 Kota Sugiyama MF 177 68 2/2 0/0
7 Takuya Honda MF 177 75 19/1 0/0
8 Hideki Ishige MF 170 69 23/3 1/0
9 Chong Tese FW 181 80 37/1 26/1
10 Genki Omae FW 167 68 29/1 18/0
11 Kazuya Murata FW 169 64 36/2 5/0
13 Rikihiro Sugiyama GK 185 78    
14 Takashi Sawada FW 170 63 7/3 0/0
15 Byeon Jun Byum DF 185 82 17/2 1/0
16 Mitsunari Musaka MF 176 66    
17 Yosuke Kawai MF 166 59    
19 Mitchell Duke FW 186 84 7/0 1/0
20 Ryo Takeuchi MF 173 66 30/2 0/0
21 Kempei Usui GK 182 76    
22 Takuma Edamura MF 176 70 23/1 3/1
23 Koya Kitagawa FW 180 74 30/4 9/0
24 Naoki Kawaguchi DF 177 72 19/1 1/0
25 Ko Matsubara DF 182 72 28/2 1/0
28 Kohei Hattanda MF 171 64 1/0 0/0
29 Toru Takagiwa GK 185 81    
30 Shota Kaneko FW 163 58 22/4 4/2
32 Shin Mitsuzaki MF 180 75 0/0 0/0
33 Sho Kagami FW 174 68    
34 Takuma Mizutani MF 162 62    
38 Takayuki Fukumura DF 177 66    
39 Ryohei Shirasaki MF 181 70 35/1 8/0
45 Makoto Kakuda DF 180 78 23/1 1/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000