Saturday, 03 June 2023

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Yuma Obata GK Miyagi 2001/11/7 185/79 21 -
2 Yosuke Akiyama MF Chiba 1995/4/13 172/70 26 0
3 Naoya Fukumori DF Osaka 1992/8/29 183/79 13 0
4 Koji Hachisuka DF Tochigi 1990/7/20 180/75 14 0
5 Masashi Wakasa DF Saitama 1989/7/24 181/75 26 1
6 Everton MF Brazil 1992/12/1 181/73 0 0
7 Motohiko Nakajima FW Osaka 1999/4/18 170/66 33 4
8 Yoshiki Matsushita MF Ehime 1994/3/3 174/67 5 0
9 Masato Nakayama FW Hyogo 1992/2/6 180/73 27 14
10 Ryang Yong-Gi MF Osaka 1982/1/7 173/72 15 0
11 Yuta Goke MF Miyagi 1999/6/10 183/74 18* 0
13 Hiroto Yamada FW Aichi 2000/3/7 183/76 20* 4*
14 Ryunosuke Sagara MF Saga 2002/8/17 172/67 2 0
15 Masahiro Sugata DF Nara 1997/6/28 183/76 40* 4*
16 Chihiro Kato MF Tokyo 1998/12/12 175/72 27 0
18 Ryoma Kida MF Chiba 1997/8/12 172/66 33 6
20 Kim Taae-Hyeon DF Korea 2000/9/17 187/82 30 1
22 Yuta Koide DF Chiba 1994/10/20 180/76 10 0
21 Riku Umeda GK Osaka 2000/10/27 187/83 0 0
23 Daichi Sugimoto GK Kanagawa 1993/7/15 187/83 15 -
25 Takumi Mase DF Chiba 1998/5/3 175/70 39 4
27 George Onaiwu MF Saitama 2000/11/11 168/67 1 0
28 Ryunosuke Sugawara FW Miyagi 2000/7/28 181/77 0 0
29 Aoi Kudo MF Miyagi 2000/5/31 168/65 0 0
32 Hiromu Kamada MF Ehime 2001/6/23 168/60 18 0
33 Akihiro Hayashi GK Tokyo 1987/5/7 195/89 2 0
35 Foguinho MF Brazil 1992/6/15 180/75 35 5
41 Yuto Uchida DF Osaka 1995/4/29 172/68 34 1
50 Yasushi Endo MF Miyagi 1988/4/7 168/69 32 5
88 Ho Yong-Joon FW Korea 1993/1/8 184/75 30* 10*

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Yuma Obata GK 185 81 0 0
2 Yosuke Akiyama MF 172 70 0 0
4 Koji Hachisuka DF 180 76 0 0
5 Hisashi Appiah Taiwah DF 191 83 0 0
6 Rikiya Uehara MF 174 66 0 0
7 Kunimitsu Sekiguchi MF 171 66 0 0
8 Yoshiki Matsushita MF 174 67 0 0
9 Issac Cuenca MF 179 68 0 0
11 Shuhei Akasaki FW 174 70 0 0
13 Yasuhiro Hiraoka DF 183 72 0 0
14 Takayoshi Ishihara MF 172 67 0 0
16 Kyohei Yoshino DF 182 75 0 0
17 Shingo Tomita MF 169 67 0 0
18 Shogo Nakahara MF 177 72 0 0
19 Yusuke Minagawa FW 186 84 0 0
20 Martinus FW 183 70 0 0
21 Kaito Ioka GK 186 79 0 0
23 Simao Mate DF 180 78 0 0
24 Hayate Nagakura DF 177 73 0 0
25 Takumi Mase DF 175 70 0 0
26 Chihiro Kato MF 175 72 0 0
27 Jakub Slowik GK 190 82 0 0
28 Takumi Sasaki MF 166 59 0 0
30 Wataru Tanaka MF 169 59 0 0
31 Hayato Teruyama DF 182 73 0 0
32 Ryoma Kida MF 172 62 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
2 Parapara DF 167 70 0 0
3 Ryutaro Iio MF 173 69 0 0
4 Koji Hachisuka DF 180 76 0 0
5 Keiya Shiihashi MF 178 70 0 0
6 Shingo Hyodo MF 172 68 0 0
7 Kunimitsu Sekiguchi MF 171 66 0 0
8 Yoshiki Matsushita MF 174 67 0 0
9 Isaac Cuenca MF 179 68 0 0
11 Shuhei Akasaki FW 174 70 0 0
13 Yasuhiro Hiraoka DF 183 72 0 0
14 Takayoshi Ishihara MF 172 67 0 0
16 Kyohei Yoshino DF 182 75 0 0
17 Shingo Tomita MF 169 64 0 0
18 Ryohei Michibuchi MF 177 74 0 0
19 Ryo Germain FW 182 75 0 0
20 Shun Nagasawa FW 192 82 0 0
21 Kentaro Seki GK 178 78 0 0
22 Goro Kawanami GK 192 84 0 0
23 Simao Mate DF 180 78 0 0
24 Yuma Obata GK 183 79 0 0
26 Takuma Hamasaki DF 175 70 0 0
27 Jakub Slowik GK 190 82 0 0
28 Takumi Sasaki MF 166 59 0 0
29 Alexandre Guedes FW 185 83 0 0
30 Wataru TANAKAWataru MF 169 59 0 0
31 Hayato Teruyama DF 182 70 0 0
33 Masato Tokida DF 187 82 0 0
35 Lee Yun-oh GK 190 89 0 0
37 Shogo Nakahara MF 177 68 0 0
39 Kim Jungya DF 183 74 0 0

 Team Roster for 2019

 Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daniel Schmidt GK 197 88 0 0
2 Katsuya Nagato DF 173 73 0 0
4 Koji Hachisuka DF 180 76 0 0
6 Ko Itakura DF 186 75 0 0
7 Hiroaki Okuno MF 171 68 0 0
8 Yoshihiro Shoji MF 175 70 0 0
10 Ryan Yong Gi MF 173 72 0 0
11 Naoki Ishihara FW 173 63 0 0
13 Yasuhiro Hiraoka DF 183 72 0 0
14 Jun Kanakubo MF 171 66 0 0
16 Gakuto Notsuda MF 177 72 0 0
17 Shingo Tomita MF 169 64 0 0
19 Ryo Germain FW 182 75 0 0
20 Takuma Abe FW 171 72 0 0
21 Kentaro Seki GK 178 78 0 0
22 Goro Kawanami GK 192 84 0 0
23 Yoshihiro Nakano MF 176 66 0 0
25 Naoki Sugai MF 178 70 0 0
27 Kazuki Oiwa DF 183 78 0 0
29 Shota Kobayashi MF 174 71 0 0
30 Takuma Nishimura FW 178 72 0 0
31 Shunsuke Motegi MF 168 64 0 0
34 Keiya Shiihashi MF 177 69 0 0
35 Lee Yun-Oh GK 190 85 0 0
33 Masato Tokida DF 187 82 0 0
39 Kim Jung-Ya DF 183 74 0 0

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daniel Schmidt GK 196 90 71/0 --
2 Katsuya Nagato DF 172 71 0/0 0/0
4 Koji Hachisuka DF 180 75 53/0 0/0
5 Naoki Ishikawa DF 180 74 213/66 10/3
7 Hiroaki Okuno MF 171 67 68/55 11/7
8 Takuya Nozawa MF 176 70 381/0 69/0
9 Sota Hirayama FW 190 85 168/1 33/0
10 Ryan Yong Gi MF 173 72 217/254 27/47
11 Naoki Ishihara FW 173 62 194/143 47/41
13 Yasuhiro Hiraoka DF 183 70 213/0 12/0
14 Jun Kanakubo MF 171 66 91/28 8/3
16 Pablo Diogo MF 175 67 6/0 0/0
17 Shingo Tomita MF 169 64 219/109 4/1
18 Hirotaka Mita MF 173 63 91/0 9/0
20 Crislan FW 187 85 0/0 0/0
21 Kentaro Seki GK 178 76 55/59 --
22 Kei Ishikawa GK 185 83 2/0 (21) --
23 Yoshihiro Nakano MF 176 66 25/0 1/0
24 Yuto Sashinami MF 168 68 0/0 0/0
25 Naoki Sugai MF 178 70 182/186 19/20
26 Keita Fujimura MF 182 72 30/0 (7) 0/0 (0)
27 Kazuki Oiwa DF 183 78 33/132 1/6
28 Takumi Sasaki MF 166 59 2/0 0/0
30 Takuma Nishimura FW 178 72   12/0 (14) 1/0 (1)
31 Shunsuke Motegi MF 168 64 19/11 (1) 0/0 (0)
32 Masaya Kojima DF 170 64 2/0 0/0
33 Masato Tokida DF 187 81 0/0 0/0
34 Keiya Shiihashi MF 177 69 0/0 0/0
50 Tatsuya Masushima DF 180 74 243/0 11/0

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Yuji Rokutan GK 188 80   --
3 Hirofumi Watanabe DF 186 80    
4 Koji Hachisuka DF 180 75 9/5 0/0
5 Naoki Ishikawa DF 180 74 29/3 1/1
6 Kim Min Tae MF 187 78    
7 Hiroaki Okuno MF 171 67 34/7 4/0
8 Takuya Nozawa MF 176 70 18/4 3/0
9 Wilson Fonseca FW 181 75 23/4 6/0
10 Ryan Yong-Gi MF 173 72 26/1 0/0
11 Hidetaka Kanazono FW 184 78 7/1 0/0
13 Yasuhiro Hiraoka DF 183 70 28/6 0/0
14 Jun Kanakubo MF 171 66 14/2 2/0
17 Shingo Tomita MF 169 64 33/3 1/1
18 Hirotaka Mita MF 173 63 31/6 4/0
19 Kyohei Sugiuta MF 177 70    
20 Ramon Lopes MF 185 79 32/6 10/1
21 Kentaro Seki GK 178 76 20/5 --
22 Kei Ishikawa GK 185 83 2/1 --
23 Hiroshi Futami DF 179 75    
24 Yuto Sashinami MF 168 68 0/3 0/0
25 Naoki Sugai MF 178 70 16/3 0/0
26 Keita Fujimura MF 182 72 25/6 0/0
27 Kazuki Oiwa DF 183 78 33/6 1/0
28 Takumi Sasaki MF 166 59 2/0 0/0
29 Koki Mizuno MF 173 66 8/5 0/0
30 Takuma Nishimura FW 178 72 12/3 1/0
31 Shunsuke Motegi MF 168 64 8/2 0/1
32 Masaya Kojima DF 170 64 2/1 0/0
33 Masato Tokida DF 187 81 0/0 0/0
34 Keiya Shiihashi MF 177 69 0/0 0/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001