Saturday, 03 June 2023

Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Shunkun Tani GK Tokyo 1993/8/11 180/80 0 0
2 Tomoki Fujisaki DF Chiba 1994/9/19 177/74 0 0
3 Tatsuya Anzai DF Tokyo 1996/5/9 173/72 0 0
4 Akira Osako DF Hyogo 1997/11/26 174/65 0 0
5 Raul Sudati DF Brazil 2001/5/26 191/80 0 0
6 Masato Shimokawa MF Tokyo 1996/6/11 181/75 0 0
7 Kyota Mochii MF Hyogo 1999/1/20 168/63 0 0
8 Kenshiro Suzuki MF Shizuoka 1996/3/20 178/77 0 0
10 Naoki Sato MF Kanagawa 1996/7/12 172/67 0 0
11 Kazuki Someya MF Osaka 1986/10/13 166/66 0 0
13 Yuya Tsukegi DF Chiba 1994/12/17 184/83 0 0
14 Kotaro Tokunaga MF Osaka 1996/11/10 167/62 0 0
16 Yuma Ichikawa DF Saitama 1998/6/29 172/65 0 0
17 Noah Brown FW Canada 2001/5/27 189/75 0 0
18 Takuya Sugai MF Miyagi 1991/8/2 170/67 0 0
19 Tomoyuki Maekawa DF Hyogo 1999/4/7 170/67 0 0
21 Yuma Mori MF Mie 2001/7/2 170/73 0 0
22 Terukazu Shinozaki DF Ibaraki 1998/5/13 180/70 0 0
23 Takumi Tsukui FW Gunma 2002/4/30 179/75 0 0
25 Teruyoshi Ito MF Shizuoka 1974/8/31 168/70 0 0
26 Haruto Kawamae DF Saga 2002/4/14 182/70 0 0
27 Hagumi Wada FW Nara 2000/12/19 168/66 0 0
28 Koki Inoue DF Kyoto 2001/6/20 190/77 0 0
29 Taiga Sugimoto FW Shizuoka 2003/1/2 172/64 0 0
33 Mikhael Akatsuka FW Saitama 2000/11/1 177/71 0 0
41 Haruki Toyama MF Kyoto 2003/11/6 171/70 0 0
45 Hiromu Musha GK Hokkaido 1999/1/7 186/83 0 0
46 Keigo Iwasaki MF Shizuoka 2004/11/29 174/62 0 0
47 Aoi Ando FW Chiba 2005/1/4 165/56 0 0
50 Kenta Watanabe GK Wakayama 1998/4/28 190/84 0 0
88 Takumi Hama DF Shizuoka 1996/9/11 175/75 0 0

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Masataka Nomura GK 188 78 0 0
2 Tomoki Fujisaki DF 177 74 0 0
3 Tatsuya Anzai DF 173 72 0 0
4 Akira Osako DF 174 65 0 0
5 Kosuke GOto DF 179 76 0 0
6 Ryoma Kita MF 175 72 0 0
7 Kosei Uryu MF 166 63 0 0
8 Kenshiro Suzuki MF 177 75 0 0
9 Yusuke Imamura FW 180 71 0 0
10 Ryo Watanabe FW 179 71 0 0
11 Kazuki Someya MF 166 66 0 0
13 Ryusuke Otomo GK 186 72 0 0
17 Shunichiro Nishikawa GK 184 77 0 0
14 Kotaro Tokunaga MF 165 60 0 0
15 Takuya Sugai MF 170 67 0 0
16 Kota Suzuki FW 172 66 0 0
19 Ryusei Ito FW 180 72 0 0
20 Naoki Sato MF 172 67 0 0
21 Yuma Mori MF 170 73 0 0
22 Masayuki Tokutake DF 175 72 0 0
23 Haruto Kawamae DF 182 70 0 0
24 Yuki Fukai DF 167 64 0 0
25 Teruyoshi Ito MF 168 70 0 0
26 Terukazu Shinozaki DF 183 70 0 0
27 Hadi Fayyadh FW 186 78 0 0
28 Koki Inoue DF 190 73 0 0
29 Taiga Sugimoto FW 172 64 0 0
38 Takumi Hama DF 174 70 0 0
31 Kazuki Kijima MF 176 68 0 0
33 Junya Takahashi FW 178 78 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 PARK Seung-Ri GK 190 81 0 0
2 Tomoki FUJISAKI DF 177 74 0 0
3 Tatsuya ANZAI DF 172 69 0 0
4 Akira OSAKO DF 174 65 0 0
5 Shusuke SAKAMOTO FW 183 78 0 0
6 Kenshiro SUZUKI MF 177 72 0 0
7 Tomoki TANIGUCHI MF 185 74 0 0
8 Makoto FUKOIN MF 170 63 0 0
9 Naoki TANAKA FW 181 77 0 0
10 Kazuki SOMEYA MF 165 64 0 0
11 Koki MAEZAWA MF 175 68 0 0
13 Yuya NAGASAWA GK 185 87 0 0
14 Yuki NAKAYAMA FW 174 73 0 0
15 Takuya SUGAI MF 170 67 0 0
16 Kota SUZUKI FW 172 66 0 0
18 Eiichiro OZAKI DF 172 69 0 0
20 Naoki SATO MF 172 67 0 0
21 Yuma MORI MF 170 60 0 0
22 Masayuki TOKUTAKE DF 175 72 0 0
23 Kosuke GOTO DF 178 75 0 0
24 Yuki FUKAI DF 167 64 0 0
25 Teruyoshi ITO MF 168 70 0 0
26 Seiji SHINDO MF 167 66 0 0
28 Koki INOUE DF 190 73 0 0
29 Yusuke IMAMURA FW 180 71 0 0
32 Ryusuke OTOMO GK 186 72 0 0
34 Kotaro TOKUNAGA MF 165 60 0 0
35 Ryo WATANABE FW 178 68 0 0
38 Takumi HAMA DF 174 70 0 0
39 Masashi NAKAYAMA FW 178 72 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

 

Team Roster for 2017

 

Team Roster for 2016

Team Roster for 2015

 

Team Roster for 2014