Wednesday, 20 March 2019


Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Akihito Ozawa GK 184 80 0/0 --
3 Han Ho Gang DF 185 80 0/0 (1) 0/0 (0)
4 Shuhei Fukai DF 182 72 0/0 (14) 0/0 (0)
5 Kaito Chida DF 185 80 0/0 0/0
6 Shingo Arizono DF 178 70 0/102 0/3
7 Kyohei Maeyama MF 163 62 0/0 (53) 0/0 (6)
8 Tomofumi Fujiyama MF 168 64 0/0 0/0
9 Hiroyuki Furuta MF 170 64 28/169 4/12
10 Keita Hidaka MF 177 66 0/1 (29) 0/0 (2)
11 Ken Hisatomi MF 160 58 0/11 (98) 0/1 (10)
13 Ginji Aki FW 181 74 0/0 0/0
15 Nao Eguchi MF 170 68 0/22 0/0
16 Masaya Yuma FW 177 74 0/0 (20) 0/0 (3)
17 Toshiki Sakai FW 184 82 0/0 (14) 0/0 (0)
18 Keisuke Ono MF 168 62 0/0 0/0
20 Takuma Aoshima MF 171 70 0/0 (15) 0/0 (0)
21 Takuya Matsumoto GK 183 76 1/3 (66) --
23 Fumiya Oishi GK 180 68 0/0 --
24 Naoyuki Yamada DF 178 70 0/0 (57) 0/0 (2)
29 Tomohiro Tanaka FW 174 72 0/9 (60) 0/1 (11)
32 Takahiro Urashiuma DF 174 69 0/0 (87) 0/0 (8)
36 Ryoto Higa MF 176 65 0/28 (16) 0/1 (1)
43 Kohei Shimoda DF 180 73 0/78 (49) 0/2 (1)

 

 

 


Old Data

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Masataka Nomura GK 188 78    
4 Shuhei Fukai DF 182 72    
5 Shuhei Hotta DF 182 81    
6 Keita Hidaka MF 177 66    
7 Kyohei Maeyama MF 163 62    
8 Tatsuya Kumagai MF 167 58    
9 Go Daimu FW 172 64    
11 Ken Hisatomi MF 160 58    
13 Shohei Shinzato DF 177 68    
14 Kazuhiro Kawata MF 173 70    
15 Yuki Hatanaka MF 165 65    
16 Masaya Yuma FW 177 74    
17 Toshiki Sakai FW 184 72    
18 Naoki Hatada MF 172 66    
20 Takuma Aoshima MF 171 66    
21 Takuya Matsumoto GK 183 76    
23 Fumiya Oishi GK 180 68    
24 Naoyuki Yamada DF 178 70    
25 Teruyoshi Ito MF 168 70    
29 Tomohiro Tanaka FW 174 72    
32 Takahiro Urashima DF 174 69    
33 Takunosuke Funakawa FW 179 69    
36 Ryoto Higa MF 176 65    
43 Kohei Shimoda DF 180 73    

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011