Monday, 25 January 2021

 


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kazushige Kirihata GK 187 77 0 0
2 Jiro Kamata DF 179 76 0 0
3 Yuji Takahashi DF 187 80 0 0
4 Taiyo Koga DF 182 71 0 0
5 Yusuke Kobayashi MF 172 65 0 0
6 Shunki Takahashi DF 170 70 0 0
7 Hidekazu Otani MF 174 67 0 0
8 Richardson MF 174 74 0 0
9 Cristiano FW 183 83 0 0
10 Ataru Esaka MF 175 67 0 0
11 Ryohei Yamazaki FW 173 76 0 0
13 Kengo Kitazume DF 177 74 0 0
14 Olunga FW 193 85 0 0
15 Yuta Someya DF 184 79 0 0
16 Haruhiko Takimoto GK 190 83 0 0
17 Kim Seung-Gyu GK 187 84 0 0
18 Yusuke Segawa FW 170 67 0 0
19 Hiroto Goya FW 177 68 0 0
20 Hiromu Mitsumaru DF 172 69 0 0
22 Mathaeus Savio MF 175 74 0 0
23 Kosuke Nakamura GK 185 82 0 0
24 Naoki Kawaguchi DF 177 72 0 0
25 Takuma Ominami DF 184 76 0 0
27 Masatoshi Mihara MF 175 69 0 0
28 Sachiro Toshima MF 170 66 0 0
31 Junior Santos FW 188 85 0 0
33 Hayato Nakama MF 170 64 0 0
35 Mao Hosoya FW 177 69 0 0
36 Yuto Yamada MF 169 63 0 0
37 Fumiya Unoki FW 167 67 0 0
39 Yuta Kamiya FW 176 67 0 0
40 Keita Ide DF 180 71 0 0
46 Kenta Matsumoto GK 185 81 0 0
50 Tatsuya Yamashita DF 182 73 0 0

 

(Past Data) 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kazushige Kirihata GK 187 77 0 0
2 Jiro Kamata DF 179 74 0 0
3 Yun Suk-Young DF 183 76 0 0
4 Shinnosuke Nakatani DF 184 79 0 0
5 Yuta Nakayama DF 181 76 0 0
7 Hidekazu Otani MF 174 67 0 0
8 Kei Koizumi MF 173 70 0 0
9 Cristiano FW 183 83 0 0
10 Ataru Esaka MF 175 67 0 0
11 Ryohei Yamazaki FW 173 76 0 0
13 Ryuta Koike DF 169 63 0 0
14 Junya Ito FW 176 68 0 0
15 Kim Bo-Kyung MF 178 73 0 0
16 Haruhiko Takimoto GK 190 79 0 0
17 Kohei Tezuka MF 176 66 0 0
18 Yusuke Segawa FW 170 67 0 0
19 Hiroto Nakagawa MF 155 57 0 0
20 Ramon Lopes FW 185 79 0 0
21 Haruki Saruta GK 190 79 0 0
22 Park Jeong-Su DF 188 76 0 0
23 Kosuke Nakamura GK 185 82 0 0
24 Toshiaki Miyamoto DF 171 65 0 0
25 Riku Tanaka MF 167 63 0 0
26 Taiyo Koga DF 182 71 0 0
27 Tomoki Imai DF 178 78 0 0
28 Ryoichi Kurisawa MF 170 64 0 0
29 So Nakagawa DF 184 76 0 0
30 Masakatsu Sawa MF 173 70 0 0
37 Hajime Hosogai MF 177 69 0 0
39 Masashi Kamekawa DF 176 64 0 0

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kazushige Kirihata GK 187 77 30/2 --
2 Jiro Kamata DF 179 74 229/15 10/0
3 Yun Suk Young DF 183 76 0/0 0/0
4 Shinnosuke Nakatani DF 184 79 39/0 (13) 2/0 (0)
5 Yuta Nakayama DF 181 76 27/0 (12) 2/0 (0)
6 Yusuke Kobayashi MF 172 60 46/0 (4) 0/0 (0)
7 Hidekazu Otani MF 174 67 294/64 12/3
8 Kosuke Taketomi MF 173 69 75/110 8/25
9 Cristiano FW 183 83 100/40 35/16
10 Yuki Otsu FW 180 73 90/9 8/1
11 Diego Oliveira FW 179 75 30/0 12/0
14 Junya Ito FW 176 68 63/0 11/0
13 Ryuta Koike DF 169 63 0/42 (30) 0/3 (1)
16 Haruhiko Takimoto GK 190 79 0/0 --
17 Kohei Tezuka MF 176 66 0/0 0/0
18 Dudu FW 172 67 7/0 0/0
19 Hiroto Nakagawa MF 155 57 34/3 (4) 2/0 (0)
20 Ramon Lopes FW 185 79 63/0 18/0
21 Takuya Hashiguchi DF 190 85 0/0 0/0
22 Naoki Wako DF 171 65 62/116 4/2
23 Kosuke Nakamura GK 184 72 28/20 (3) --
24 Koki Oshima FW 177 66 3/0 (17) 0/0 (2)
25 Kaito Anzai MF 172 64 0/0 0/0
26 Taiyo Koga DF 182 71 0/0 0/0
27 Tomoki Imai DF 178 78 57/5 2/0
28 Ryoichi Kurisawa MF 170 64 256/31 6/0
29 So Nakagawa DF 184 71 0/0 0/0
30 Haruki Saruta GK 190 79 0/0 0/0

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Kazushige Kirihata GK 187 77 6/5 --
2 Jiro Kamata DF 179 77 16/5 0/0
4 Shinnosuke Nakatani DF 184 79 31/6 2/0
5 Tatsuya Masushima DF 180 74 17/5 0/2
6 Ryosuke Yamanaka DF 171 65 13/2 1/0
7 Hidekazu Otani MF 174 67 20/6 1/0
8 Akimi Barada MF 173 69 24/5 2/0
9 Junya Tanaka FW 181 77 21/5 4/1
10 Yuki Otsu FW 180 73 19/7 1/2
11 Diego Oliveira FW 179 75 30/4 12/2
14 Junya Ito FW 176 68 33/8 7/0
15 Kosuke Taketomi MF 173 69    
16 Koji Inada GK 187 82    
17 Hiroki Akino MF 176 68 23/3 1/0
18 Ederson FW 171 68    
19 Hiroto Nakagawa MF 155 57 22/7 1/1
20 Julian Mineiro MF 175 74    
21 Masato Yuzawa DF 179 73    
22 Naoki Wako DF 171 65 29/8 2/2
23 Kosuke Nakamura GK 184 72 28/4 --
25 Yusuke Kobayashi MF 172 60    
26 Tetsuro Ota MF 176 71 5/6 0/0
27 Tomoki Imai DF 178 78 1/1 0/0
28 Ryoichi Kurisawa MF 170 64 18/4 1/0
29 Yuta Nakayama DF 180 70    
30 Kohei Tezuka MF 176 66 0/0 0/0
31 Koki Oshima FW 177 66 5/1 1/0
32 Haruhiko Takimoto GK 190 79 0/0 --
33 Kaito Anzai MF 172 65 0/0 0/0
34 Dudu FW 172 67 7/2 0/1
35 Taiyo Koga DF 182 71 0/0 0/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000