Wednesday, 22 May 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Genki Yamada GK Gifu 1994/12/16 187/77 26* -
2 Yuzuru Yoshimura DF Osaka 1996/5/21 173/70 0 0
3 Tatsushi Koyanagi DF Chiba 1990/2/7 181/80 27 0
4 Kaito Abe DF Oita 1999/9/18 183/75 12 0
5 Takashi Kawano DF Miyazaki 1996/6/17 186/85 30* 0
6 Hiroto Morooka MF Tokyo 1997/1/4 168/68 32 2
7 Takuma Mizutani MF Shizuoka 1996/4/24 162/62 31 2
8 Junki Hata FW Aichi 1994/8/14 179/79 24* 3*
9 Ryota Nakamura MF Aichi 1991/1/28 178/76 30 2
10 Masaki Okino MF Nagasaki 1996/12/13 165/62 2 0
13 Ryuji Saito DF Tokyo 1993/3/12 177/73 27 1
14 Yosuke Mikami MF Hokkaido 1992/5/5 180/78 32 1
15 Shion Niwa FW USA 1994/6/18 178/75 23 1
16 Naoki Inoue MF Osaka 1997/8/5 170/71 25 2
17 Yukihito Kajiya FW Saitama 2000/3/9 181/81 2 0
18 Ibuki Yoshida FW Miyagi 1997/11/1 180/77 38 5
21 Akihito Ozawa GK Saitama 1992/8/10 184/80 0 0
22 Ryota Takada DF Miyazaki 2000/6/10 173/72 2 0
23 Hiroto Tanaka MF Osaka 1990/4/26 177/72 24* 2*
24 Daiki Kogure MF Ibaraki 1994/5/17 172/70 29 2
25 Tomofumi Fujiyama MF Mie 1994/4/23 168/66 31 2
27 Yuto Fujita DF Kanagawa 1999/8/23 170/68 5 0
29 Keita Saito FW Miyagi 1993/3/31 181/75 38 3
30 Yuki Yasuda GK Akita 1998/6/25 180/77 0 0
31 Kentaro Kakoi GK Nagasaki 1991/4/23 190/90 29* -
33 Ryutaro Iio DF Hyogo 1991/1/30 173/69 17 1
39 Kyowan Hoshi DF Tochigi 1997/6/25 184/80 13 0
40 Shota Aoki FW Kanagawa 1990/8/11 182/73 27 5
45 Hinase Suzuki MF Akita 2004/12/22 159/57 0 0
50 Kenichi Kaga DF Akita 1983/9/30 181/75 9 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Yoshiaki Arai GK 187 84 0 0
2 Kenshiro Tanioku DF 184 75 0 0
3 Junya Suzuki DF 176 71 0 0
4 Mizuki Aiba DF 180 76 0 0
5 Kaito Chida DF 185 80 0 0
6 Yuji Wakasa MF 171 68 0 0
7 Makoto Fukoin MF 170 63 0 0
8 Taira Shige MF 172 67 0 0
9 Ryota Nakamura FW 178 76 0 0
10 Yuta Shimozawa MF 170 68 0 0
11 Ken Hisatomi MF 160 58 0 0
13 Ryuji Saito FW 176 73 0 0
14 Yosuke Mikami FW 180 70 0 0
15 Nao Eguchi MF 170 68 0 0
16 Naoki Inoue FW 170 71 0 0
17 Koki Shimosaka DF 176 70 0 0
18 Ibuki Yoshida FW 180 75 0 0
19 Hayate Take FW 175 76 0 0
20 Takuma Aoshima MF 171 70 0 0
21 Yudai Tanaka GK 187 78 0 0
22 Masaki Okino MF 165 62 0 0
23 Shuto Inaba MF 172 66 0 0
24 Naoyuki Yamada DF 178 73 0 0
27 Masashi Kokubun MF 174 73 0 0
29 Keita Saito FW 181 73 0 0
30 Yuki Yasuda GK 180 75 0 0
31 Ryo Hasegawa GK 191 70 0 0
32 Shigeto Masuda DF 190 83 0 0
33 Ryutaro IIORyutaro IIO MF 173 69 0 0
39 Yuko Takase DF 172 68 0 0
40 Koya Handa FW 179 74 0 0
50 Kenichi Kaga DF 181 75 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yasuhiro WATANABE GK 181 78 0 0
2 Kenshiro TANIOKU DF 184 75 0 0
3 Junya SUZUKI DF 176 71 0 0
4 Mizuki AIBA DF 180 76 0 0
5 Kaito CHIDA DF 185 80 0 0
6 Yuji WAKASA MF 171 68 0 0
7 Kyohei MAEYAMA MF 163 62 0 0
8 Taira SHIGE MF 172 67 0 0
9 Ryota NAKAMURA MF 178 76 0 0
10 Yuta SHIMOZAWA MF 170 68 0 0
11 Ken HISATOMI MF 160 58 0 0
13 Yohei HAYASHI FW 178 64 0 0
14 Yosuke MIKAMI FW 180 70 0 0
15 Nao EGUCHI MF 170 68 0 0
16 Naoki INOUE FW 170 71 0 0
17 HAN Ho-Gang DF 186 80 0 0
18 Kenji KITAWAKI FW 174 74 0 0
20 Takuma AOSHIMA MF 171 70 0 0
21 Yudai TANAKA GK 187 78 0 0
22 Masaki OKINO MF 165 62 0 0
23 Daiki KOIKE GK 188 84 0 0
24 Naoyuki YAMADA DF 178 73 0 0
25 Keisuke ONO MF 168 62 0 0
29 Keita SAITO FW 181 73 0 0
31 Yudai TANAKA DF 169 68 0 0
39 Shoma KAMATA DF 172 68 0 0
50 Kenichi KAGA DF 181 75 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Akihito Ozawa GK 184 80 0/0 --
3 Han Ho Gang DF 185 80 0/0 (1) 0/0 (0)
4 Shuhei Fukai DF 182 72 0/0 (14) 0/0 (0)
5 Kaito Chida DF 185 80 0/0 0/0
6 Shingo Arizono DF 178 70 0/102 0/3
7 Kyohei Maeyama MF 163 62 0/0 (53) 0/0 (6)
8 Tomofumi Fujiyama MF 168 64 0/0 0/0
9 Hiroyuki Furuta MF 170 64 28/169 4/12
10 Keita Hidaka MF 177 66 0/1 (29) 0/0 (2)
11 Ken Hisatomi MF 160 58 0/11 (98) 0/1 (10)
13 Ginji Aki FW 181 74 0/0 0/0
15 Nao Eguchi MF 170 68 0/22 0/0
16 Masaya Yuma FW 177 74 0/0 (20) 0/0 (3)
17 Toshiki Sakai FW 184 82 0/0 (14) 0/0 (0)
18 Keisuke Ono MF 168 62 0/0 0/0
20 Takuma Aoshima MF 171 70 0/0 (15) 0/0 (0)
21 Takuya Matsumoto GK 183 76 1/3 (66) --
23 Fumiya Oishi GK 180 68 0/0 --
24 Naoyuki Yamada DF 178 70 0/0 (57) 0/0 (2)
29 Tomohiro Tanaka FW 174 72 0/9 (60) 0/1 (11)
32 Takahiro Urashiuma DF 174 69 0/0 (87) 0/0 (8)
36 Ryoto Higa MF 176 65 0/28 (16) 0/1 (1)
43 Kohei Shimoda DF 180 73 0/78 (49) 0/2 (1)
 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Masataka Nomura GK 188 78    
4 Shuhei Fukai DF 182 72    
5 Shuhei Hotta DF 182 81    
6 Keita Hidaka MF 177 66    
7 Kyohei Maeyama MF 163 62    
8 Tatsuya Kumagai MF 167 58    
9 Go Daimu FW 172 64    
11 Ken Hisatomi MF 160 58    
13 Shohei Shinzato DF 177 68    
14 Kazuhiro Kawata MF 173 70    
15 Yuki Hatanaka MF 165 65    
16 Masaya Yuma FW 177 74    
17 Toshiki Sakai FW 184 72    
18 Naoki Hatada MF 172 66    
20 Takuma Aoshima MF 171 66    
21 Takuya Matsumoto GK 183 76    
23 Fumiya Oishi GK 180 68    
24 Naoyuki Yamada DF 178 70    
25 Teruyoshi Ito MF 168 70    
29 Tomohiro Tanaka FW 174 72    
32 Takahiro Urashima DF 174 69    
33 Takunosuke Funakawa FW 179 69    
36 Ryoto Higa MF 176 65    
43 Kohei Shimoda DF 180 73    

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011