Sunday, 20 October 2019

 


Old Data

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Park Il Gyu GK 180 74 0/0 (91) --
2 Kosuke Masutani DF 172 62 0/0 (28) 0/0 (1)
3 Taishi Nishioka DF 180 73 0/0 0/0
4 Yutaro Chinen MF 174 65 0/0 (25) 0/0 (1)
5 Kang Ju Kwang MF 182 75 0/0 0/0
6 Keisuke Tanabe MF 170 67 0/0 (89) 0/0 (4)
7 Park Riki MF 177 68 0/0 (41) 0/0 (6)
8 Noritaka Fujisawa MF 170 64 0/0 (89) 0/0 (11)
9 Yuta Togashi MF 173 68 0/0 (27) 0/0 (4)
10 Yu Tomiodokoro MF 175 70 0/7 (95) 0/0 (7)
11 Ryuji Saito FW 176 73 0/0 (49) 0/0 (7)
13 Katsuhiro Hamada DF 175 72 0/0 (8) 0/0 (0)
14 Satoki Uejo FW 166 58 0/0 (8) 0/0 (0)
15 Tatsuya Mochizuki MF 175 66 0/0 0/0
16 Tatsuro Yamauchi FW 177 71 0/0 (8) 0/0 (0)
17 Keisuke Tsumita GK 184 81 0/0 --
18 Hiroki Maeda FW 178 78 0/0 0/0
19 Cho Byeong Il MF 179 72 0/0 0/0
20 Aio Fukuda FW 184 82 0/0 0/0
21 Taisuke Konno GK 179 74 0/0 (38) 0/0 (0)
22 Shuhei Takizawa DF 182 77 0/0 (25) 0/0 (1)
23 Desheun Ryo Yamakawa FW 179 68 0/0 (1) 0/0 (0)
24 Kim Hyun Beom DF 185 75 0/0 0/0
25 Yu Tamagawa DF 185 68 0/0 0/0
26 Mikihito Arai DF 175 68 0/0 0/0

 

Team Roster for 2016

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster 2013

Team Roster 2012

Team Roster 2011

Team Roster 2010