Thursday, 20 June 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Kosuke Okanishi GK Osaka 1990/7/17 186/80 5 -
2 Nobuyuki Kawashima DF Tokyo 1992/2/4 183/77 31 1
3 Shota Suzuki DF Shizuoka 1996/11/21 179/74 30 0
4 Masayuki Yamada DF Saitama 1994/10/1 186/80 9 0
5 Keisuke Ogasawara DF Yamaguchi 1996/6/7 177/72 32 1
6 Taiki Arai MF Kanagawa 1997/6/19 174/67 31 4
7 Taisuke Mizuno MF Aichi 1993/5/4 170/65 30 3
8 Ryota Iwabuchi FW Tokyo 1990/4/26 174/65 27 6
9 Ryo Watanabe FW Tokyo 1996/10/25 179/71 17 3
10 Akiyuki Yokoyama MF Tokyo 1997/3/26 171/64 31 13
11 Anderson FW Brazil 2001/3/3 180/78 5 0
13 Kota Osone MF Tokyo 1999/8/17 167/64 5 0
14 Naoya Uozato MF Hyogo 1995/8/3 167/58 28 0
15 Masahiko Sugita MF Shizuoka 1995/6/16 171/66 27 4
16 Kotaro Yamahara DF Saitama 2000/9/19 182/75 0 0
17 Kenshiro Hirao FW Aichi 2000/10/9 172/67 0 0
18 Yosei Ozeki MF Tokyo 2000/4/18 170/67 0 0
19 Kota Kudo DF Wakayama 2003/8/13 180/72 0 0
20 Takato Nakai FW Chiba 1999/4/8 173/72 9 0
21 Hiromichi Sugawara GK Akita 1995/8/10 190/80 0 0
22 Ryosuke Hisadomi DF Kanagawa 1991/3/19 177/69 8 0
23 Yudai Tokunaga MF Hyogo 1994/4/16 170/69 32* 2*
24 Tojiro Kubo MF Aichi 1999/4/5 167/64 30 10
25 Kaua DF Brazil 2003/5/12 184/71 0 0
27 Keigo Enomoto MF Chiba 1999/9/5 165/62 34 4
28 Ken Yamura FW Tokyo 1997/6/9 169/69 11 1
29 Pedro MF Brazil 2003/6/2 170/57 0 0
31 Tomoki Ueda GK Nara 1996/3/3 182/80 2 0
33 Shohei Kawakami MF Yamaguchi 1997/10/26 170/66 23 0
41 Kai Chidi Kitamura GK Saitama 2000/9/17 178/78 0 0
42 Masaki Kaneura MF Osaka 1999/12/10 186/75 4 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takuya Sugimoto GK 178 74 0 0
2 Nobuyuki Kawashima DF 183 77 0 0
3 Shota Suzuki DF 179 74 0 0
4 Takashi Akiyama DF 180 73 0 0
5 Yudai Iwama MF 178 71 0 0
6 Michitaka Akimoto DF 180 77 0 0
7 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
8 Ryota Iwabuchi FW 174 65 0 0
9 Tsugutoshi Oishi FW 177 75 0 0
10 Yuki Oshitani FW 171 71 0 0
11 Takuya Miyamoto FW 183 85 0 0
13 Kenta Hori MF 162 60 0 0
14 Tatsuya Yazawa MF 174 75 0 0
15 Masahiko Sugita MF 171 66 0 0
16 Kota Sameshima MF 180 74 0 0
18 Takuma Edamura MF 176 71 0 0
19 Daisuke Inazumi DF 172 68 0 0
20 Yasuhito Morishima FW 188 88 0 0
21 Schuler Mateus GK 188 81 0 0
22 Ryosuke Hisadomi DF 177 69 0 0
24 Masahiro Nasukawa DF 177 72 0 0
25 Daiki Morimoto DF 184 74 0 0
26 Akiyuki Yokoyama MF 171 64 0 0
27 Yuichiro Edamoto MF 170 62 0 0
28 Koki Matsumura MF 175 68 0 0
29 Maaya Sako DF 193 83 0 0
31 Satoshi Osugi GK 181 74 0 0
33 Shohei Kawakami MF 169 66 0 0
40 Takuma Narahashi GK 178 74 0 0
41 Takumi Kiyomoto MF 169 65 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuya SUGIMOTO GK 178 74 0 0
2 Nobuyuki KAWASHIMA DF 183 77 0 0
3 Shota SUZUKI DF 179 74 0 0
4 Takashi AKIYAMA DF 180 73 0 0
5 Daiki ASADA DF 177 72 0 0
6 Michitaka AKIMOTO DF 180 77 0 0
7 Taisuke MIZUNO MF 170 60 0 0
8 Ryota IWABUCHI FW 174 65 0 0
9 Tsugutoshi OISHI FW 177 75 0 0
10 Nozomi OSAKO MF 173 62 0 0
11 Masahiko SUGITA MF 171 66 0 0
13 Naoto ANDO MF 175 69 0 0
14 Tatsuya YAZAWA MF 174 75 0 0
15 Yuya HIMENO MF 163 62 0 0
16 Kota SAMESHIMA MF 180 74 0 0
18 Takuma EDAMURA MF 176 71 0 0
19 Daisuke INAZUMI DF 172 68 0 0
20 Yasuhito MORISHIMA FW 188 88 0 0
21 Takuya OHATA GK 180 74 0 0
22 Ryosuke HISADOMI DF 177 69 0 0
23 So KATAOKA MF 171 68 0 0
24 Masahiro NASUKAWA DF 177 72 0 0
25 Taiga HARADA DF 178 73 0 0
26 Akiyuki YOKOYAMA MF 171 64 0 0
27 Tsubasa YOSHIHIRA FW 172 70 0 0
28 Koki MATSUMURA MF 175 68 0 0
29 Kenta HOSHIHARA MF 173 66 0 0
30 Ryosuke MATSUOKA MF 173 67 0 0
31 Yasutaka JOMORI GK 186 80 0 0
33 Shohei KAWAKAMI MF 169 66 0 0
34 Takumi KIYOMOTO MF 169 65 0 0

Team Roster for 2019

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takanori Miyake GK 185 82 0/0 (31)  
3 Yohei Nishimura DF 181 75 0/0 (4) 0/0 (0)
4 Ryuji Ito DF 186 82 0/3 0/0
5 Daiki Asada DF 177 72 0/0 (91) 0/0 (4)
6 Tadayo Fukuo DF 178 77 0/132 (71) 0/4 (1)
7 Yuichiro Edamoto MF 170 62 0/0 (89) 0/0 (17)
8 Keisuke Endo FW 180 73 0/195 (68) 0/11 (12)
9 Ryota Doi FW 190 80 2/18 (65) 0/0 (14)
10 Nozomi Osako MF 173 62 0/87 (26) 0/11 (2)
11 Chan Vathanaka FW 175 60 0/0 0/0
13 Hirochika Miyoshi FW 178 76 0/0 (77) 0/0 (21)
14 Naoto Hiraizumi MF 176 73 0/0 (26) 0/0 (3)
15 Taisuke Mizuno MF 170 60 0/82 (1) 0/1 (0)
16 Kota Sameshima MF 180 74 0/17 (34) 0/0 (6)
17 Hirohito Shinohara MF 173 68 0/0 0/0
18 Yuki Hatanaka MF 165 65 0/0 (6) 0/0 (3)
19 Ryosuke Ochi MF 169 63 0/69 (81) 0/1 (7)
20 Ryosuke Kakigi MF 168 66 0/0 (70) 0/0 (1)
21 Shun Sato GK 184 73 0/0 --
22 Ryosuke Hisadomi DF 177 69 0/32 (30) 0/1 (4)
23 Masato Sasaki FW 168 60 0/0 (29) 0/0 (1)
25 Takashi Soeda MF 170 69 0/0 (8) 0/0 (0)
26 Junto Taguchi GK 181 72 0/0 --
27 Hiroki Waki FW 181 73 0/0 (10) 0/0 (1)
28 Ryuto Otake MF 170 66 0/12 (42) 0/0 (1)
29 Nobuyuki Kawashima DF 183 77 0/11 (12) 0/0 (1)
30 Shota Fujisaki DF 185 72 0/0 (1) 0/0 (0)
31 Sho Aoki MF 172 69 0/0 0/0

Team Roster for 2018

Team Roster for 2017

Team Roster for 2016

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012