Wednesday, 22 May 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Masaaki Goto GK Saitama 1994/5/24 191/83 42 -
2 Shumpei Naruse DF Aichi 2001/1/17 166/66 31* 0
3 Yuta Kumamoto DF Fukuoka 1995/7/18 186/83 5* 0
4 Keisuke Nishimura DF Tokyo 1998/2/19 187/81 27* 2*
5 Hiroki Noda DF Kumamoto 1997/7/27 181/73 37 2
6 Takumi Yamada DF Tokyo 1989/11/25 170/67 21 0
7 Kenya Okazaki MF Hiroshima 1990/5/31 173/62 3 0
8 Yudai Konishi MF Tokushima 1998/4/18 169/66 33 1
9 Guillherme Dellatore FW Brazil 1992/5/1 181/79 30 9
10 Tiago Alves   MF Portugal 1996/6/19 177/72 34 10
11 Yoshiki Fujimoto FW Ehime 1994/2/3 178/78 15 7
13 Shuto Kawai MF Osaka 1993/10/1 170/62 0 0
14 Takayuki Arakaki MF Okinawa 1996/8/12 171/62 9 0
15 Ibuki Fujita MF Aichi 1991/1/30 170/68 36 2
16 Ko Hasegawa GK Tokyo 1995/5/16 183/85 0 0
17 Taiki Kato MF Nara 1993/3/14 170/67 38 6
18 Shuto Minami MF Kanagawa 1993/5/5 177/71 29 0
21 Wataru Tanaka MF Gunma 2000/9/23 169/59 38 5
22 Taiju Yoshida DF Fukushima 2000/4/21 174/67 1 0
23 Eisuke Fujishima GK Kumamoto 1992/1/31 186/80 0 0
24 Rui Yokoyama MF Tokyo 1999/9/30 180/68 9 1
25 Shintaro Kokubu MF Okayama 1994/8/31 172/66 39 3
26 Ayumu Kawai DF Yamaguchi 1999/8/12 177/66 32 0
27 Keita Yoshioka DF Tokyo 1997/10/5 182/78 17* 1*
32 Ryusuke Otomo GK Akita 2000/5/24 186/72 1 0
36 Junya Takahashi FW Akita 1997/5/28 178/78 31* 8*
41 Masahito Ono MF Niigata 1996/8/9 172/69 38 1
42 Zain Issaka MF Tokyo 1997/5/29 174/78 29 2
47 Towa Arakawa FW Osaka 2003/8/29 168/60 1 0
49 Yusuke Goto FW Kagoshima 1993/4/23 171/70 15* 0

*Played for a different team last season


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Victor GK 191 85 0 0
2 Kosuke Yamazaki DF 182 80 0 0
3 Naoki Kuriyama DF 180 77 0 0
5 Hiroki Noda DF 181 73 0 0
6 Takumi Yamada DF 170 67 0 0
7 Kenya Okazaki MF 173 62 0 0
8 Hayata Komatsu MF 180 74 0 0
9 Vinicius Araujo FW 176 76 0 0
10 Atsutaka Nakamura MF 174 67 0 0
11 Yuki Horigome MF 168 63 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Kota Yamada MF 175 68 0 0
15 Ibuki Fujita MF 170 68 0 0
16 Ko Hasegawa GK 183 85 0 0
17 Taiki Kato MF 170 67 0 0
18 Shuto Minami MF 177 71 0 0
19 Ryota Matsumoto DF 175 70 0 0
21 Masatoshi Kushibiki GK 186 85 0 0
23 Yuta Kumamoto DF 186 83 0 0
24 Ren Fujimura FW 176 68 0 0
25 Shintaro Kokubu MF 172 66 0 0
27 Kanta Matsumoto FW 172 63 0 0
29 Mutsuki Hirooka MF 174 70 0 0
30 Shuhei Takizawa DF 182 77 0 0
31 Riku Handa DF 176 63 0 0
32 Min Seong Jun GK 189 81 0 0
34 Kanato Abe FW 185 79 0 0
36 Masahito Onoda DF 180 69 0 0
39 Masamichi Hayashi FW 178 70 0 0
41 Hikaru Nakahara MF 169 66 0 0
44 Eisuke Fujishimae GK 186 80 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
3 Naoki KURIYAMA DF 180 77 0 0
4 Kai MIKI DF 174 69 0 0
5 Hiroki NODA DF 181 73 0 0
6 Takumi YAMADA DF 170 67 0 0
7 Kenya OKAZAKI MF 173 62 0 0
8 Hayata KOMATSU MF 180 74 0 0
10 Atsutaka NAKAMURA MF 174 67 0 0
11 Yuya YAMAGISHI FW 183 80 0 0
13 Shuhei OTSUKI FW 178 75 0 0
14 Takuya HONDA MF 177 75 0 0
15 Toshiaki MIYAMOTO DF 171 70 0 0
16 Shuto KITAGAWA FW 180 74 0 0
17 Shun NAKAMURA MF 178 70 0 0
18 Shuto MINAMI MF 177 71 0 0
19 Ryota MATSUMOTO DF 175 70 0 0
20 Taiki KATO MF 170 67 0 0
21 Masatoshi KUSHIBIKI GK 186 85 0 0
22 Shunta NAKAMURA FW 170 66 0 0
23 Yuta KUMAMOTO DF 186 83 0 0
24 Kazuma TAKAYAMA DF 180 76 0 0
25 Rui SUEYOSHI MF 166 62 0 0
26 Kenya ONODERA DF 184 77 0 0
28 Hayato SETTSU GK 190 83 0 0
29 Mutsuki HIROOKA MF 174 70 0 0
30 Akihiro SATO GK 185 78 0 0
31 Riku HANDA DF 176 63 0 0
32 MIN Seong-Jun GK 189 81 0 0
33 Junya TAKAHASHI FW 178 78 0 0
36 Masahito ONODA DF 180 69 0 0
40 Ryoma WATANABE MF 176 70 0 0

 Team Roster for 2019

 

 Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tsuyoshi Kodama GK 183 84 0 0
2 Jairo Rodrigues DF 190 84 0 0
3 Naoki Kuriyama DF 180 77 0 0
4 Kai Miki DF 174 69 0 0
5 Rikiya Motegi DF 174 68 0 0
6 Takumi Yamada DF 170 67 0 0
7 Ryosuke Matsuoka MF 173 67 0 0
8 Alvaro Rodrigues MF 175 71 0 0
9 Felipe Alves FW 183 75 0 0
10 Yuji Senuma FW 185 78 0 0
11 Toyofumi Sakano FW 181 81 0 0
14 Takuya Honda MF 177 75 0 0
15 Kenichi Kaga DF 181 75 0 0
16 Seigo Kobayashi MF 176 65 0 0
17 Shun Nakamura MF 178 70 0 0
18 Shuto Minami MF 177 71 0 0
19 Ryota Matsumoto DF 175 70 0 0
20 Kaito Anzai MF 172 64 0 0
21 Masatoshi Kushibiki GK 186 85 0 0
22 Shunta Nakamura FW 170 66 0 0
23 Yuta Kumamoto DF 186 83 0 0
25 Koya Yuruki MF 183 70 0 0
27 Shuto Kitagawa FW 180 74 0 0
28 Hayato Settsu GK 190 80 0 0
29 Koo Bon-Hyeok MF 175 68 0 0
33 Ryoma Nishimura DF 185 78 0 0
35 Tatsuya Sakai DF 183 77 0 0
39 Masato Nakayama FW 180 73 0 0
40 Kotaro Iba GK 183 80 0 0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tsuyoshi Kodama GK 183 84 0/123 --
2 Kazuki Segawa DF 178 68 1/56 0/4
3 Naoki Kuriyama DF 180 77 0/23 0/1
4 Hirokazu Usami DF 171 68 24/100 0/4
5 Shunya Suganuma DF 182 78 37/107 2/2
6 Takumi Yamada DF 170 67 17/113 0/5
7 Ryosuke Matsuoka MF 173 67 124/61 4/3
8 Koki Kazama MF 177 73 17/122 0/12
9 Yuji Senuma FW 185 78 14/106 1/23
10 Yuto Suzuki FW 182 70 0/108 0/13
11 Toyofumi Sakano FW 181 81 9/83 0/18
13 Tatsuya Ishikawa DF 179 69 161/216 4/10
14 Takuya Honda MF 177 75 145/19 4/0
15 Kenichi Kaga DF 181 75 158/75 2/4
16 Yuhei Sato MF 172 62 38/23 1/1
17 Shun Nakamura MF 178 70 0/34 0/4
18 Shuto Minami MF 177 71 0/89 0/13
20 Rikiya Motegi DF 174 68 0/33 (14) 0/0 (1)
22 Lee Je Seung DF 187 75 0/0 0/0
23 Daiki Tomii GK 184 74 0/62 0/0
24 Kenji Arabori DF 168 65 2/111 0/9
25 Koya Yuruki MF 183 70 1/23 (18) 0/2 (1)
26 Ayumu Nagato FW 168 65 0/11 0/1
27 Toshiya Takagi DF 178 72 20/33 0/0
28 Hayato Settsu GK 190 80 0/0 0/0
29 Koo Bon Hyeok MF 175 68 0/0 0/0
30 Naruki Takahashi DF 179 69 0/0 0/0
39 Masato Nakayama FW 180 73 0/29 (54) 0/11 (13)

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Norihiro Yamagishi GK 185 88    
2 Masakazu Tashiro DF 182 72    
3 Kodai Watanabe DF 180 77    
4 Hirokazu Usami DF 171 68 31/2 2/0
5 Alceu MF 177 77    
6 Takumi Yamada DF 170 67 38/2 3/0
7 Ryosuke Matsuoka MF 173 67 27/3 2/2
8 Ryohei Hayashi FW 186 80    
9 Diego Rosa FW 180 73    
10 Shun Ito MF 165 64    
11 Diego Souza Silva MF 184 79    
13 Tatsuya Ishikawa DF 179 69 14/1 0/0
14 Kohei Higa MF 166 59    
15 Naoki Kuriyama DF 180 77 16/1 1/0
16 Yuhei Sato MF 172 62 23/0 1/0
17 Yuto Suzuki FW 182 70    
18 Shota Kawanishi FW 177 72    
19 Takahide Umebachi MF 176 67    
20 Han Ho-Gang DF 184 78    
21 Hayato Nakamura GK 185 85    
22 Lee Jae-Seung DF 187 75    
23 Kazuki Segawa DF 178 68 1/0 0/0
24 Kenji Arabori DF 168 65    
25 Koya Yuruki MF 183 65    
26 Ayumu Nagato FW 168 65    
27 Toshiya Takagi DF 178 72 33/3 0/0
28 Hayato Settsu GK 190 75 0/0 --
31 Daiki Tomii GK 184 74 1/0 --
33 Masashi Oguro FW 178 73    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001