Saturday, 03 June 2023


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Ryuga Tashiro GK Kanagawa 1998/8/27 185/88 4 -
2 Kohei Kuroki DF Kumamoto 1989/7/31 175/70 41 1
3 Ryotaro Onishi MF Shizuoka 1997/11/24 179/74 8 1
4 Itto Fujita MF Kanagawa 1999/6/30 175/72 28 0
5 Kaito Abe DF Fukuoka 1999/6/18 175/70 32 1
6 Makoto Okazaki DF Tokyo 1998/10/10 181/77 5 0
7 Keisuke Tanabe MF Saitama 1992/3/29 170/72 31 2
8 Shuhei Kamimura MF Kumamoto 1995/10/15 165/63 13 1
9 Yuki Omoto MF Shiga 1994/9/24 176/69 39 1
10 Shun Ito MF Hokkaido 1987/10/29 165/64 33 5
11 Shohei Aihara FW Hokkaido 1996/5/26 178/75 21 2
13 Takuya Masuda GK Hiroshima 1989/6/29 185/80 2 0
14 Yuhi Takemoto MF Hiroshima 1997/8/19 176/70 38 5
15 Shohei Mishima MF Gifu 1995/11/20 176/72 30 1
16 Rimu Matsuoka MF Tokyo 1998/7/22 177/65 5 0
17 Rei Hirakawa MF Tokyo 2000/4/20 176/72 11 2
18 Daichi Ishikawa FW Ibaraki 1996/2/22 178/73 33 15
19 Takuya Shimamura MF Okayama 1999/3/6 170/59 22* 0
20 Shun Osaki FW Kagoshima 2000/4/15 189/80 1 0
21 Ayumu Toyoda MF Tokyo 2000/11/25 171/67 0 0
23 Yuya Sato GK Chiba 1986/2/10 186/90 36 -
22 Yuya Aizawa DF Kumamoto 2000/10/17 178/70 2 0
24 Takuro Ezaki DF Kumamoto 2000/2/5 177/68 1 0
25 Tsubasa Togo MF Ibaraki 2000/8/23 169/66 0 0
27 Yuto Taniyama MF Kumamoto 2003/10/31 170/60 0 0
26 Kaito Miyazaki DF Kumamoto 2000/11/29 183/75 0 0
28 Yusei Toshida FW Yamaguchi 1999/7/23 182/76 32 1
29 Yutaka Michiwaki FW Kumamoto 2006/4/5 186/70 2 0
30 Tatsuki Higashiyama MF Niigata 1999/6/3 167/69 17 1
41 Neo Choffart GK Kumamoto 2005/5/30 181/70 0 0
42 Tetsuhiro Miyamoto GK Kumamoto 2006/6/2 178/76 0 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryuga Tashiro GK 185 84 0 0
2 Kohei Kuroki MF 175 70 0 0
3 Keisuke Ogasawara DF 177 72 0 0
4 Shuichi Sakai DF 184 79 0 0
5 Masahiro Sugata DF 183 76 0 0
6 So Kawahara MF 169 65 0 0
7 Wataru Iwashita DF 177 70 0 0
8 Shuhei Kamimura MF 165 63 0 0
9 Toshiki Takahashi FW 182 76 0 0
10 Shun Ito MF 165 64 0 0
11 Hayato Asakawa FW 178 70 0 0
13 Tomoya Kitamura FW 164 62 0 0
14 Yuhi Takemoto MF 176 70 0 0
15 Taisuke Mizuno MF 170 65 0 0
16 Koki Sakamoto MF 166 63 0 0
17 Kakeru Higuchi FW 166 58 0 0
18 Naohiro Sugiyama MF 176 69 0 0
19 Sota Higashide MF 162 59 0 0
20 Kotaro Higashino DF 183 74 0 0
21 Thales MF 175 75 0 0
22 Leo Kenta DF 184 82 0 0
23 Yuya Sato GK 186 90 0 0
25 Keitatsu Kojima MF 170 65 0 0
26 Kosei Tajiri MF 176 62 0 0
29 Aiki Miyahara FW 176 68 0 0
31 Tomotaka Okamoto MF 179 70 0 0
35 Kei Uchiyama GK 181 74 0 0
40 Daichi Kitazato GK 183 66 0 0
41 Yuto Taniyama MF 170 60 0 0
42 Komei Hirota GK 187 70 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masataka NOMURA GK 188 78 0 0
2 Kohei KUROKI MF 175 70 0 0
3 Keisuke OGASAWARA DF 177 72 0 0
4 Shuichi SAKAI DF 184 79 0 0
5 Masahiro SUGATA DF 183 76 0 0
6 So KAWAHARA MF 169 65 0 0
7 Hikaru NAKAHARA MF 169 66 0 0
8 Shuhei KAMIMURA MF 165 63 0 0
9 Kaito TANIGUCHI FW 177 67 0 0
10 Shun ITO MF 165 64 0 0
11 Hayato ASAKAWA FW 178 70 0 0
13 Tomoya KITAMURA FW 164 62 0 0
14 Yuhi TAKEMOTO MF 176 70 0 0
15 Kodai SAKAMOTO MF 175 71 0 0
16 Shota TAMURA MF 168 62 0 0
17 Hiroto ISHIKAWA MF 172 64 0 0
18 Toshiki TAKAHASHI FW 182 76 0 0
20 Mikiya ETO DF 174 73 0 0
22 Kaito YAMAMOTO GK 188 81 0 0
23 Yuki KOTANI DF 180 76 0 0
25 Keitatsu KOJIMA MF 170 65 0 0
26 Kosei TAJIRI MF 176 62 0 0
27 Kakeru HIGUCHI FW 166 58 0 0
31 Tomotaka OKAMOTO MF 179 70 0 0
35 Kei UCHIYAMA GK 181 74 0 0
39 Shoto SUZUKI DF 184 77 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Minoru Hata GK 193 83 0 0
2 Kohei Kuroki MF 175 70 0 0
3 Lim Jin-Woo DF 187 80 0 0
4 Takuya Sonoda DF 180 71 0 0
5 Ryujiro Ueda DF 188 78 0 0
6 Takumi Murakami MF 176 70 0 0
7 Shosuke Katayama DF 169 68 0 0
8 Shuhei Kamimura MF 164 55 0 0
9 An Byong-Jun FW 183 73 0 0
11 Yusuke Minagawa FW 186 84 0 0
13 Atsuto Tatara DF 178 73 0 0
14 Tatsuya Tanaka MF 172 69 0 0
15 Takeshi Aoki DF 183 75 0 0
16 Yang Sang-Jun DF 181 75 0 0
17 Tsubasa Sano FW 176 73 0 0
18 Seiichiro Maki FW 184 81 0 0
19 Hayate Hachikubo MF 168 57 0 0
20 Kazumasa Uesato MF 172 70 0 0
21 Masataka Nomura GK 188 78 0 0
22 Takuro Uehara MF 177 70 0 0
23 Yuki Kotani DF 180 76 0 0
24 Yuko Takase DF 172 68 0 0
25 Keisuke Tanabe MF 170 67 0 0
27 Yuto Nakayama MF 163 56 0 0
28 Shota Hayashi MF 175 65 0 0
29 Mikiya Eto DF 174 73 0 0
30 Akihiro Sato GK 185 78 0 0
31 Shun Ito MF 165 64 0 0
32 Shusuke Yonehara MF 184 72 0 0
33 Kodai Sakamoto MF 175 71 0 0
35 Kei Uchiyama GK 181 74 0 0
37 Yuki Ikeya MF 163 60 0 0
39 Shoto Suzuki DF 184 77 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Minoru Hata GK 193 83 0/36 --
2 Kohei Kuroki MF 175 70 3/120 0/5
3 Lim Jin Woo DF 187 80 0/0 0/0
4 Takuya Sonoda DF 180 71 37/189 0/8
5 Ryujiro Ueda DF 188 78 0/186 0/9
6 Takumi Murakami MF 176 70 0/112 0/3
7 Shosuke Katayama DF 169 68 25/251 1/9
9 An Byong Jun FW 183 73 7/25 1/2
10 Ryuichi Hirashige FW 176 73 32/170 2/40
11 Gustavo FW 177 77 11/0 0/0
13 Kai Miki DF 174 69 0/79 (24) 0/1 (0)
14 Tatsuya Tanaka FW 172 69 0/32 0/2
16 Yang Sang Jun DF 181 75 0/0 0/0
17 Yasuaki Okamoto MF 170 65 43/174 0/24
19 Hayate Hachikubo MF 168 57 0/10 0/1
20 Kazumasa Uesato MF 172 70 12/295 0/20
21 Masataka Nomura GK 188 78 0/0 --
22 Takuro Uehara MF 177 70 0/56 0/1
23 Yuki Kotani DF 180 76 0/10 (39) 0/0 (2)
26 Yuya Mitsunaga DF 178 68 0/4 (8) 0/0 (0)
27 Yuto Nakayama MF 163 56 0/91 0/0
28 Shota Hayashi FW 175 65 0 0
29 Keita Saito FW 181 73 0 0
30 Akihiro Sato GK 185 78 24/93 --
32 Shusuke Yonehara MF 184 72 0/0 0/0
33 Jun Sonoda DF 182 78 8/43 0/1
36 Seiichiro Maki FW 184 81 207/176 53/12
38 Shuhei Kamimura MF 164 55 0/46 (2) 0/0 (0)
39 Shintaro Shimada MF 166 58 0/79 0/8
41 Minoru Suganuma MF 173 69 149/62 23/13

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Minoru Hata GK 193 83 1/0 --
2 Kohei Kuroki MF 175 70 25/1 3/0
3 Shuto Suzuki DF 184 77    
4 Takuya Sonoda DF 180 71 38/1 0/0
5 Ryujiro Ueda DF 188 78 36/0 2/0
6 Takumi Murakami MF 176 70 11/0 0/0
7 Shosuke Katayama DF 169 68 25/1 0/0
8 Issei Takayanagi MF 174 68    
9 Anderson FW 179 77    
10 Koki Kiyotake MF 177 65    
11 Ryuichi Hirashige FW 176 73 31/2 6/2
13 Daiki Sakamoto MF 172 60    
14 Kim Tae-Yeon MF 183 75    
16 Masanobu Komaki MF 173 69    
17 Yasuaki Okamoto MF 170 65 34/0 2/0
18 Tatsunari Nagai GK 185 80    
19 Taishin Morikawa DF 174 72    
20 Hayate Hachikubo MF 168 57 10/0 0/0
21 Daiki Kanei GK 185 75    
22 Takuro Uehara MF 177 70 28/1 0/0
23 Yohei Kurakawa DF 173 70    
27 Yuto Nakayama MF 163 56 19/1 0/0
29 Keita Saito FW 180 67 25/1 2/0
30 Akihiro Sato GK 185 78 41/0 --
33 Jun Sonoda DF 182 78 14/0 1/0
35 Koki Sakamoto MF 165 56    
36 Seiichiro Maki FW 184 81 35/0 0/0
37 Masatomo Watanabe MF 165 59    
38 Shuhei Kamimura MF 164 55    
39 Shintaro Shimada MF 166 58 35/1 1/0
40 Shusuke Yonehara MF 184 70 0/0 0/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008