Thursday, 20 June 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Shu Mogi Kanagawa 1999/1/15 195/90 0 0
3 Tomoya Ugajin MF Saitama 1988/3/23 172/71 0 0
6 Ryoma Kita MF Kyoto 1998/4/16 175/72 0 0
7 Toma Murata FW Osaka 2000/7/22 173/64 0 0
8 Ryo Kubota MF Chiba 2001/1/5 171/68 0 0
9 Hirofumi Yamauchi FW Saitama 1995/2/9 182/76 0 0
10 Yoshihiro Shoji MF Shizuoka 1989/9/14 175/70 0 0
11 Kosuke Fujioka FW Yamaguchi 1994/8/13 174/68 0 0
14 Yoshikatsu Oiji MF Tokyo 1998/4/2 177/70 0 0
15 Kensei Ukita FW Chiba 1997/6/12 185/78 0 0
16 Kazune Kubota MF Aichi 1997/1/1 170/62 0 0
17 Takumi Fujitani DF Hyogo 1995/12/6 184/73 0 0
18 Junya Tanaka FW Tokyo 1987/7/15 181/77 0 0
19 Ayumu Matsumoto MF Osaka 1998/4/28 179/68 0 0
20 Shotaro Hayashi GK Osaka 2000/10/11 185/72 0 0
21 Takuya Matsumoto GK Shizuoka 1989/2/6 184/80 0 0
23 Kodai Hagino DF Aichi 2000/6/20 177/70 0 0
24 Akito Ueno FW Hyogo 2000/9/14 175/72 0 0
25 Yuki Wada DF Mie 2000/10/21 178/75 0 0
26 Ippei Hada DF Gifu 2000/12/15 176/73 0 0
27 Tomoya Yokoyama FW Gifu 2000/9/1 167/63 0 0
28 Tsubasa Kusumoto FW Mie 2000/12/17 178/74 0 0
31 Chol-hwan Ono GK Korea 1993/10/25 186/82 0 0
32 Akira Yamauchi MF Osaka 2000/3/10 170/65 0 0
33 Ryoto Ishizaka MF Aichi 2003/10/25 172/65 0 0
39 Genichi Endo DF Hokkaido 1994/9/9 178/74 0 0
40 Ryu Kawakami MF Fukuoka 1994/10/25 177/73 0 0
41 Stevia Mikuni DF Tokyo 1998/5/31 182/73 0 0
42 Yosuke Kashiwagi MF Hyogo 1987/12/15 176/73 0 0
45 Charles Nduka FW Saitama 1998/8/8 183/82 0 0
48 Yuya Taguchi FW Mie 2001/4/8 180/73 0 0

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Michiya Okamoto GK 183 79 0 0
2 Wataru Hashmoto DF 181 72 0 0
3 Tadashi Takeda DF 178 74 0 0
4 Kentaro Kai DF 181 65 0 0
5 Paulao DF 192 85 0 0
6 Shohei Mishima MF 176 72 0 0
7 Toma Murata FW 173 64 0 0
8 Kensei Nakashima MF 180 73 0 0
9 Hirofumi Yamauchi FW 182 76 0 0
10 Shota Kawanishui MF 177 73 0 0
11 Leleu MF 169 69 0 0
14 Takuya Honda MF 177 75 0 0
15 Bright Machida FW 173 80 0 0
16 Yuta Togashi FW 173 68 0 0
17 Takumi Fujitani DF 184 73 0 0
18 Kohei Hattori FW 188 80 0 0
20 Kazushige Kirihat GK 187 77 0 0
21 Takuya Matsumoto GK 184 80 0 0
22 Tetsuya Funatsu DF 178 68 0 0
23 Ryotaro Onishi MF 179 74 0 0
24 Shohei Aihara FW 178 75 0 0
25 Yoshiatsu Oiji MF 177 70 0 0
26 Arata Koyama DF 184 82 0 0
27 Natsu Motoishi DF 180 73 0 0
28 Haruki Mitsud DF 189 83 0 0
29 Ayumu Matsumoto MF 179 68 0 0
30 Kim Ho MF 173 70 0 0
31 Ono Cholhwan GK 186 82 0 0
41 Ryohei Yoshihama MF 172 68 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Michiya OKAMOTO GK 183 79 0 0
2 Wataru HASHIMOTO DF 181 72 0 0
3 Tadashi TAKEDA DF 178 74 0 0
4 Kentaro KAI DF 181 65 0 0
6 Shohei MISHIMA MF 176 72 0 0
7 Toma MURATA FW 173 64 0 0
8 Kensei NAKASHIMA MF 180 73 0 0
9 Hiroyuki TAKASAKI FW 188 78 0 0
10 Shota KAWANISHI MF 177 73 0 0
11 Ryoichi MAEDA FW 183 78 0 0
14 Yuki AIZU DF 168 63 0 0
15 Bright MACHIDA FW 173 80 0 0
16 Yuta TOGASHI FW 173 68 0 0
17 Takumi FUJITANI DF 184 73 0 0
18 Daichi ISHIKAWA FW 178 73 0 0
19 Hayate NAGAKURA MF 177 73 0 0
21 Yusuke HARADA GK 180 73 0 0
22 Ko YANAGISAWA DF 178 70 0 0
23 Ryotaro ONISHI MF 179 74 0 0
24 Shohei AIHARA FW 178 75 0 0
25 Takuya HASHIGUCHI DF 190 85 0 0
26 HAM Yeong-Jun MF 174 65 0 0
27 Osamu Henry IYOHA DF 181 73 0 0
28 Yushi NAGASHIMA MF 170 62 0 0
29 PARK Seong-Su GK 192 77 0 0
31 Takuya MATSUMOTO GK 184 80 0 0
33 Fumitaka KITATANI DF 180 72 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Michiya Okamoto GK 183 79 0 0
2 Masanori Abe DF 178 78 0 0
3 Tadashi Takeda DF 178 74 0 0
5 Tsubasa Aoki DF 182 76 0 0
6 Shohei Mishima MF 176 72 0 0
7 Paulo Junichi Tanaka MF 169 68 0 0
9 Yuya Yamagishi MF 183 80 0 0
10 Ryan De Vries FW 182 82 0 0
11 Kyogo Furuhashi FW 170 63 0 0
14 Koya Kazama MF 180 71 0 0
15 Daiki Tamori DF 179 73 0 0
16 Takayuki Fukumura DF 177 66 0 0
17 Takumi Fujitani DF 184 73 0 0
18 Daichi Ishikawa FW 178 73 0 0
19 Kento Yabuuchi FW 170 64 0 0
20 Woo Sang-Ho MF 174 72 0 0
21 Yusuke Harada GK 180 73 0 0
22 Takuya Shimamura MF 170 59 0 0
23 Yuto Ono MF 170 65 0 0
24 Hiroaki Namba FW 172 68 0 0
25 Victor GK 191 85 0 0
26 Yoichi Naganuma MF 177 66 0 0
27 Osamu Henry Iyoha DF 181 73 0 0
28 Yushi Nagashima MF 170 62 0 0
30 Kensei Nakashima MF 180 73 0 0
31 Kota Miyamoto MF 177 73 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Satoshi Tokizawa GK 186 81 0/104 --
2 Masanori Abe DF 178 78 0/105 0/5
3 Masaya Tashiro DF 185 78 0/28 0/1
4 Kentaro Kai DF 181 66 0/1 0/0
5 Tsubasa Aoki MF 182 76 0/27 0/0
6 Sisinio MF 168 60 0/0 0/0
7 Paulo Junichi Tanaka MF 169 68 3/45 (24) 0/0 (2)
8 Hideyuki Nozawa MF 180 71 9/0 (39) 0/0 (1)
10 Yoshihiro Shoji MF 175 68 0/69 (63) 0/4 (0)
11 Kyogo Furuhashi FW 170 63 0/0 0/0
14 Koya Kazama MF 180 71 13/91 0/13
15 Daiki Tamori MF 179 73 9/187 0/4
16 Takayuki Fukumura DF 177 66 14/128 0/2
17 Yuki Omoto DF 174 63 0/0 0/0
18 Ryo Takiya FW 187 80 0/26 0/4
19 Kento Yabuuchi FW 170 64 0/0 0/0
20 Jun Suzuki DF 178 71 0/22 0/0
21 Yoshinari Takagi GK 187 86 123/115 0/1
24 Hiroaki Namba FW 172 68 18/254 3/55
25 Victor GK 191 85 0/0 --
26 Go Iwase DF 171 67 0/56 (6) 0/0 (0)
27 Henrik DF 182 79 0/71 0/5
23 Yuto Ono MF 170 65 0/29 0/0
28 Yushi Nagashima MF 170 62 0/7 0/0

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Satoshi Tokizawa GK 186 81 7/0 --
2 Masanori Abe DF 178 78 38/0 4/0
3 Wellington Rocha DF 190 77    
4 Naoya Okane DF 190 85    
5 Tsubasa Aoki MF 182 76 16/1 0/0
6 Keiji Takachi MF 173 68    
7 Paulo Junichi Tanaka MF 169 68 20/1 0/0
8 Masaru Akiba MF 173 67    
9 Evandro FW 186 79    
10 Leonardo Rocha MF 176 67    
11 Junki Endo FW 178 71    
14 Koya Kazama MF 180 71 30/1 4/1
15 Daiki Tamori MF 179 73 23/0 1/0
17 Shun Nogaito DF 175 65    
18 Yuki Fuji DF 179 73    
19 Tsukasa Masuyama MF 180 68    
20 Jun Suzuki DF 178 71    
21 Yoshinari Takagi GK 187 86    
22 William Popp GK 191 81    
23 Yuto Ono MF 170 65    
24 Hiroaki Namba FW 172 68 20/0 3/0
27 Ryutaro Karube MF 188 76    
28 Taisuke Mizuno MF 170 60    
29 Bruno Suzuki FW 175 70    
30 Masaya Tashiro DF 185 78 28/1 1/0
32 Yudai Ogawa MF 174 68    
33 Leo Mineiro FW 178 78    
34 Tatsuya Tanaka FW 172 69    
35 Go Iwase DF 171 67 0/30 0/0
36 Ryo Takiya FW 187 80 26/0 4/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008