Thursday, 15 April 2021

 


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Tomohito Shugyo GK 182 74 0 0
2 Jung Han Cheol DF 185 79 0 0
3 Yuichi Komano DF 173 72 0 0
4 Takuya Sonoda DF 180 71 0 0
5 Tomoya Ando DF 190 84 0 0
6 Koichi Miyao MF 181 75 0 0
7 Takafumi Yamada MF 174 65 0 0
8 Shungo Tamashiro MF 167 63 0 0
9 Kodai Nagashima FW 173 60 0 0
10 Jun Arima FW 168 65 0 0
14 Tasuku Hiraoka MF 165 62 0 0
15 Sho Fukuda MF 173 63 0 0
18 Toshiki Toya FW 185 69 0 0
19 Takuya Shimamura MF 170 59 0 0
20 Kazuki Okayama MF 161 60 0 0
21 Masaki Imagawa GK 181 78 0 0
22 Takuro Uehara MF 177 70 0 0
23 Lee Do Hyung GK 184 77 0 0
24 Takatora Kondo DF 163 63 0 0
25 Keishi Kusumi MF 177 67 0 0
26 Taisei Takase FW 172 65 0 0
27 Hideo Hashimoto MF 173 68 0 0
28 Haruki Matsui MF 169 60 0 0
29 Ryoya Iizumi DF 181 77 0 0
31 Shinji Okada GK 180 78 0 0
33 Leo Mineiro FW 178 78 0 0
42 Wataru Harada DF 178 73 0 0

Team Roster for 2020

Team Roster for 2019