Wednesday, 22 May 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Taku Kamikawa GK Kanagawa 2000/2/23 180/78 0 0
3 Makoto Kawanishi DF Saitama 1996/6/21 177/71 0 0
4 Kazuki Dohana DF Osaka 1998/12/5 177/75 0 0
5 Hiroshi Omori MF Tokyo 2002/9/10 188/70 0 0
7 Kosuke Tanaka DF Nara 1999/2/1 170/67 0 0
8 Hiroshi Yoshinaga MF Gunma 1996/10/14 173/68 0 0
10 Kota Mori MF Aichi 1997/6/13 175/69 0 0
11 Hiroto Yukie DF Saitama 1996/6/9 175/75 0 0
13 Tomohiko Miyazaki MF Tokyo 1986/11/21 170/68 0 0
14 Hayato Mukai MF Osaka 2003/10/1 173/64 0 0
16 Akira Fantini GK Chiba 1998/5/24 180/85 0 0
17 Yuta Nobe FW Kagawa 1998/6/4 167/62 0 0
18 Seiji Tsutsumi FW Oita 2002/8/4 177/74 0 0
19 Naoto Miki FW Mie 2001/5/8 172/65 0 0
20 Kanta Jojo FW Saitama 2001/2/15 178/70 0 0
21 Satoshi Osugi GK Shizuoka 1996/12/22 181/74 0 0
22 Kaito Yamamoto GK Shizuoka 1985/7/10 188/81 0 0
24 Takuto Hono DF Saga 2004/6/27 183/72 0 0
25 Shoki Nagano FW Fukuoka 2002/5/22 183/77 0 0
28 Naoki Suzu DF Kagoshima 2000/4/13 176/72 0 0
30 Naoya Seita MF Kanagawa 2001/8/25 174/69 0 0
35 Keita Shiba MF Saitama 2002/9/12 162/60 0 0
38 Kento Awano MF Yamagata 2001/1/5 160/60 0 0
39 Ryo Shiohama FW Shiga 2000/5/7 170/66 0 0
40 Hiroki Higuchi FW Hyogo 1992/4/16 172/72 0 0
41 Uheiji Uehata MF Hyogo 1998/7/25 178/72 0 0
44 Shun Obu DF Fukuoka 1992/11/24 189/86 0 0
50 Shota Kobayashi FW Kanagawa 1991/5/11 173/70 0 0

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Akira Fantini GK 180 83 0 0
3 Makoto Kawanishi DF 177 70 0 0
4 Hirokazu Usami DF 171 71 0 0
5 Ryota Okada DF 183 80 0 0
6 Hiroto Morooka MF 168 66 0 0
7 Katsumi Yusa MF 167 63 0 0
9 Ismaila FW 188 76 0 0
10 Tokac FW 170 72 0 0
11 Hiroto Yukie FW 175 75 0 0
13 Kosuke Tanaka DF 170 67 0 0
14 Hiroaki Aoyama MF 169 67 0 0
15 Hiyu Kazawa FW 170 63 0 0
16 Kazuki Hattori GK 182 74 0 0
17 Yuta Nobe FW 167 62 0 0
18 Riku Hashimoto MF 172 70 0 0
19 Nobuki Iketaka MF 173 66 0 0
21 Tomoyasu Yoshida DF 171 67 0 0
22 Kaito Yamamoto GK 188 81 0 0
23 Hayato Fukushima DF 177 74 0 0
24 Hiromu Kamada MF 168 60 0 0
25 Shoki Nagano FW 183 77 0 0
27 Kazuki Dohana DF 177 75 0 0
29 Hiroshi Yoshinaga MF 173 68 0 0
35 Keita Shiba MF 162 60 0 0
41 Uheiji Uehata MF 178 72 0 0
40 Hiroki Higuchi FW 172 72 0 0
46 Seiji Tsutsumi FW 177 74 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Akira FANTINI GK 182 81 0 0
3 Akihiro SAKATA DF 178 72 0 0
4 Hirokazu USAMI DF 171 68 0 0
5 Ryota OKADA DF 183 78 0 0
7 Ryosuke TAMURA MF 171 65 0 0
8 Masaki IKEDA FW 176 69 0 0
9 Origbaajo ISMAILA FW 188 76 0 0
10 Takuto HASHIMOTO MF 175 64 0 0
11 Hiroto YUKIE FW 174 73 0 0
13 Asahi ISHIWATA DF 173 71 0 0
14 Hiroaki AOYAMA MF 169 65 0 0
16 KIM Min-Jun GK 187 81 0 0
17 Hiroto MOROOKA MF 168 66 0 0
18 Riku HASHIMOTO MF 172 69 0 0
19 Makoto KAWANISHI DF 177 70 0 0
20 Ömer Berke TOKAC FW 170 71 0 0
21 Tomoyasu YOSHIDA DF 172 66 0 0
23 Hayato FUKUSHIMA DF 178 73 0 0
24 Hiromu KAMADA MF 168 56 0 0
25 Ryosuke MAEDA MF 170 61 0 0
29 Hiroshi YOSHINAGA MF 173 66 0 0
40 Hiroki HIGUCHI FW 173 70 0 0
50 Kenta WATANABE GK 190 84 0 0

 

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
2 Ryota Okada DF 183 78 0/0 (82) 0/0 (3)
3 Takaya Osanai DF 176 67 0/16 (12) 0/1 (1)
5 Takumi Watanabe MF 178 71 17/245 (16) 0/5 (0)
6 Takashi Kamoshida MF 174 66 0/61 (81) 0/1 (3)
7 Hiroto Mogi DF 174 71 183/77 (49) 20/5 (5)
8 Kazuto Ishido MF 179 73 0/0 (84) 0/0 (12)
9 Alex FW 187 82 0/2 (16) 0/0 (2)
10 Kim Kong Chyong MF 170 68 0/0 (39) 0/0 (3)
11 Shota Tamura FW 168 62 0/0 (23) 0/0 (1)
14 Kota Hoshi MF 169 60 0/0 (56) 0/0 (6)
15 Shuto Hira MF 170 66 0/0 0/0
16 Daiki Hotta GK 183 75 0/0 --
17 Naoki Maeda MF 168 62 0/0 (27) 0/0 (2)
20 Rennan MF 167 64 0/5 0/1
21 Dai Okada GK 180 74 0/0 (3) --
24 Shota Hasunuma MF 176 69 0/0 (10) 0/0 (2)
25 Kento Sugino DF 178 72 0/0 (42) 0/0 (1)
27 Takuto Hashimoto MF 175 64 0/0 (87) 0/0 (3)
30 Takaaki Kinoshita DF 182 73 0/6 (8) 0/0 (2)
34 Tomoyasu Naito GK 183 80 0/0 (28) --
40 Hiroki Higuchi FW 173 70 0/78 (61) 0/10 (20)

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
2 Ryota Okada DF 183 78    
3 Akihiro Noda DF 171 65    
4 Kenta Togawa DF 180 74    
5 Takumi Watanabe MF 178 71    
6 Takashi Kamoshida MF 174 66    
7 Hiroto Mogi FW 174 71    
8 Kazuto Ishido MF 179 73    
9 Alex FW 187 82    
10 Kim Kong-Chyong MF 170 68    
11 Kim Hong-Yeon FW 183 75    
14 Kota Hoshi MF 169 60    
15 Takuya Muraoka MF 185 72    
17 Goson Sakai DF 183 76    
20 Naoki Maeda MF 168 62    
21 Dai Okada GK 180 74    
23 Paulao DF 192 85    
22 Rodrigo FW 180 73    
24 Shota Hasunuma MF 176 69    
25 Kento Sugino DF 178 72    
26 Takaya Osanai DF 176 67    
27 Takuto Hashimoto MF 175 64    
28 Shota Fukuoka DF 180 68    
33 Kei Uemura GK 181 77    
34 Tomoyasu Naito GK 183 80    
39 Daiki Umei DF 194 88    
40 Hiroki Higuchi FW 173 70    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013