Wednesday, 20 January 2021

 


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 GOH Dong-Min GK 190 78 0 0
2 Kiyoshi NAKATANI DF 170 68 0 0
3 Wataru ISE DF 184 83 0 0
4 Shu MAEDA MF 169 63 0 0
6 Ryoichi KAWAZU DF 177 70 0 0
7 Taichi NAKAMURA MF 172 69 0 0
8 Keita TAKAMI MF 170 68 0 0
9 Yosuke KAMIGATA FW 180 74 0 0
10 Shochi NIIYAMA MF 172 66 0 0
11 Masashi KOKUBUN MF 174 73 0 0
13 Satoru MARUOKA MF 171 66 0 0
14 Yuta MURASE MF 175 68 0 0
17 Tsubasa ANDO MF 170 67 0 0
18 Koya TANIO FW 179 73 0 0
19 Soma ISHIGAMORI MF 170 58 0 0
21 Takafumi SUDO DF 183 71 0 0
22 Ryo HOZUMI DF 182 75 0 0
23 Yuki KANEKO GK 183 81 0 0
24 Kosei NUKINA MF 171 68 0 0
31 Chikara HANADA GK 182 79 0 0
30 Takaya KUROISHI FW 183 73 0 0
32 Ippei KOKURYO MF 177 71 0 0
33 Kazuki SATO DF 175 66 0 0
39 Teppei CHIKAISHI DF 180 74 0 0
41 KIM Hong-Yeon FW 183 75 0 0
44 Taisuke AKIYOSHI MF 174 68 0 0