Tuesday, 23 April 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Ryosuke Kojima GK Aichi 1997/1/30 183/82 42 -
2 Naoto Arai DF Tokyo 1996/10/7 173/73 38 2
3 Thomas Deng DF Australia 1997/3/20 182/73 8 0
5 Michael Fitzgerald DF N.Z. 1988/9/17 185/82 27 1
6 Hiroki Akiyama MF Gunma 2000/12/9 176/70 20 1
7 Kaito Taniguchi FW Mie 1995/9/7 177/72 36 9
8 Takahiro Ko MF Kanagawa 1998/4/20 173/72 39 1
9 Koji Suzuki FW Kanagawa 1989/7/25 179/74 21 8
11 Shusuke Ota FW Yamanashi 1996/2/23 176/70 40 11
13 Ryotaro Ito MF Osaka 1998/2/6 175/69 42 9
14 Shunsuke Mito MF Yamaguchi 2002/9/28 164/60 24 6
15 Taiki Watanabe DF Niigata 1999/4/22 180/75 6 0
16 Yota Komi FW Saitama 2002/8/11 169/67 23 4
17 Danilo Gomes MF Brazil 1999/2/5 175/77 14 0
18 Fumiya Hayakawa DF Niigata 1994/1/12 170/70 7 0
19 Yuji Hoshi MF Kanagawa 1992/7/27 170/64 21 1
20 Yuzuru Shimada MF Ibaraki 1990/11/28 175/74 33 2
21 Koto Abe GK Niigata 1997/8/1 186/82 0 0
22 Eitaro Matsuda MF Kanagawa 2001/5/20 170/64 38 4
23 Gustavo Nescau FW Brazil 2000/3/12 189/90 1 0
24 Takuya Seguchi GK Okayama 1988/11/30 187/82 0 0
25 Soya Fujiwara MF Yamaguchi 1995/9/9 170/70 41 4
29 Kasuyoshi Shimabuku MF Peru 1999/7/29 166/63 12 1
30 Shota Uchjiyama GK Niigata 2006/11/9 189/71 0 0
31 Yuto Horigome DF Hokkaido 1994/9/9 168/67 40 1
32 Takumi Hasegawa DF Niigata 1998/10/6 179/71 9 0
33 Yoshiaki Takagi MF Kanagawa 1992/12/9 168/66 32 9
35 Kazuhiko Chiba DF Hokkaido 1985/6/21 183/77 25 0
39 Haruki Nishimura GK Saitama 2003/4/19 187/75 0 0
40 Aozora Ishiyama MF Niigata 2006/1/27 170/65 0 0
47 Jimpei Yoshida MF Niigata 2003/5/6 170/56 3 0
50 Daichi Tagami DF Chiba 1993/6/16 180/79 23 2

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryosuke Kojima GK 183 80 0 0
4 Shosei Okamoto DF 185 80 0 0
5 Michael James DF 185 82 0 0
6 Hiroki Akiyama MF 176 70 0 0
7 Kaito Taniguchi FW 177 68 0 0
8 Takahiro Ko MF 172 68 0 0
9 Koji Suzuki FW 179 74 0 0
10 Shion Honma MF 164 59 0 0
14 Tatsuya Tanaka FW 167 62 0 0
16 Gonzalo Gonzales MF 180 78 0 0
17 Akito Fukuta MF 170 65 0 0
19 Yuji Hoshi DF 170 64 0 0
20 Yuzuru Shimada MF 175 73 0 0
21 Koto Abe GK 185 82 0 0
23 Yota Komi FW 169 64 0 0
24 Frank Romero MF 177 76 0 0
25 Soya Fujiwara MF 170 70 0 0
26 Ryo Endo DF 183 73 0 0
27 Yuki Omoto MF 176 69 0 0
28 Fumiya Hayakawa DF 170 70 0 0
30 Shuto Maruyama DF 178 64 0 0
31 Yuto Horigome DF 168 66 0 0
32 Takumi Hasegawa DF 179 68 0 0
33 Yoshiaki Taskagi MF 168 66 0 0
35 Kazuhiko Chiba DF 183 77 0 0
37 Shunsuke Mito MF 158 50 0 0
39 Ken Yamura FW 168 67 0 0
41 Kazuki Fujita GK 186 82 0 0
50 Daichi Tagami DF 180 78 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Koki OTANI GK 186 90 0 0
2 Naoto ARAI DF 173 73 0 0
3 MAURO dos Santos DF 182 78 0 0
4 Shosei OKAMOTO DF 184 80 0 0
6 Hiroki AKIYAMA MF 175 68 0 0
8 SILVINHO MF 175 72 0 0
9 FABIO Roberto Gomes Neto FW 192 81 0 0
10 Shion HOMMA MF 164 59 0 0
11 Arata WATANABE FW 171 69 0 0
14 Tatsuya TANAKA FW 167 61 0 0
15 Taiki WATANABE DF 180 74 0 0
16 Gonzalo Gonzalez MF 180 76 0 0
19 Pedro Manzi FW 180 81 0 0
20 Yuzuru SHIMADA MF 175 73 0 0
21 Koto ABE GK 185 82 0 0
22 Ryosuke KOJIMA GK 183 79 0 0
23 Yasutaka YANAGI DF 188 86 0 0
24 Frank ROMERO MF 177 76 0 0
27 Yuki OMOTO MF 176 67 0 0
28 Fumiya HAYAKAWA DF 170 68 0 0
29 Shunsuke MORI MF 175 73 0 0
31 Yuto HORIGOME DF 168 64 0 0
33 Yoshiaki TAKAGI MF 168 66 0 0
39 Ken YAMURA FW 168 67 0 0
41 Kazuki FUJITA GK 186 82 0 0
50 Daichi TAGAMI DF 180 78 0 0

Team Roster for 2019

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Koki Otani GK 186 90 0 0
2 Kenta Hirose DF 178 75 0 0
3 Michihiro Yasuda DF 173 72 0 0
4 Song Ju-Hun DF 190 85 0 0
5 Seitaro Tomisawa DF 181 75 0 0
6 Ryota Isomura MF 182 73 0 0
9 Atsushi Kawata FW 177 77 0 0
10 Masaru Kato MF 175 70 0 0
14 Tatsuya Tanaka FW 167 63 0 0
16 Arata Watanabe FW 170 67 0 0
17 Yuta Ito MF 172 67 0 0
19 Kisho Yano FW 187 78 0 0
20 Go Hayama MF 176 70 0 0
21 Yasuhiro Watanabe GK 181 78 0 0
23 Yasutaka Yanagi DF 187 84 0 0
24 Naoki Kawaguchi DF 177 72 0 0
25 Takumi Hasegawa DF 179 68 0 0
26 Sachiro Tashima MF 170 65 0 0
29 Taiki Watanabe DF 180 74 0 0
30 Junto Taguchi GK 181 77 0 0
31 Yuto Horigome DF 168 64 0 0
33 Yoshiaki Takagi MF 168 65 0 0
34 Teruki Hara MF 180 72 0 0
40 Yoshizumi Ogawa MF 173 67 0 0
44 Shun Obu DF 189 86 0 0
50 Daisuke Sakai MF 167 64 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Koki Otani GK 186 90 0/42 --
2 Kazunari Ono DF 180 75 116/55 4/2
3 Shigeto Masuda DF 190 83 16/12 (32) 1/1 (4)
4 Song Ju Hun DF 190 83 2/27 0/1
5 Takanori Maeno DF 172 64 46/74 0/5
6 Jean Patrick MF 174 73 0/0 0/0
7 Rony FW 170 65 0/0 0/0
8 Kei Koizumi MF 173 70 77/0 (1) 2/0 (0)
9 Ryohei Yamazaki FW 173 76 137/39 17/8
10 Thiago Galhardo MF 183 75 0/0 0/0
11 Hiroshi Ibusuki FW 195 89 67/0 12/0
13 Masaru Kato MF 175 70 60/61 1/11
14 Tatsuya Tanaka FW 167 63 322/0 64/0
15 Isao Honma MF 173 67 251/108 (29) 9/6 (0)
16 Shu Hiramatsu FW 184 77 20/22 0/4
17 Yuta Ito MF 172 67 18/79 1/9
18 Sho Naruoka MF 175 70 291/37 35/6
19 Kisho Yano DF 187 78 335/0 44/0
20 Go Hayama MF 176 70 17/7 2/0
21 Tatsuya Morita GK 191 87 109/61 --
22 Goro Kawanami GK 193 84 6/10 --
23 Noriyoshi Sakai MF 179 82 21/82 0/14
24 Naoki Kwaguchi DF 177 72 61/19 (7) 0/1 (0)
25 Takumi Hasegawa DF 179 68 0/0 0/0
26 Goson Sakai DF 183 78 0/0 (9) 0/0 (0)
27 Yuto Horigome DF 168 64 0/78 (18) 0/1 (0)
29 Shunsuke Mori MF 175 73 0/0 0/0
30 Romero Frank MF 177 77 31/173 3/19
31 Koji Inada GK 187 84 6/12 --
32 Atsushi Kawata FW 177 77 0/0 0/0
33 Ryoma Nishimura DF 185 78 7/0 0/0
34 Teruki Hara MF 178 70 0/0 0/0
49 Musashi Suzuki FW 185 75 80/6 (3) 6/2 (0)
50 Seitaro Tomisawa DF 181 75 128/196 10/9

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Caps (Lg/Cup) Goals (Lg/Cup)
1 Takaya Kurokawa GK 184 78 0/5 --
2 Kazunari Ono DF 180 75 28/6 1/0
3 Shigeto Masuda DF 189 83 14/5 1/0
4 Michael James Fitzgerald DF 185 82 22/3 1/0
5 Takanori Maeno DF 172 64 10/3 0/0
6 Yuki Kobayashi MF 180 71 29/7 0/0
7 Cortez DF 179 79    
8 Leo Silva MF 181 76 32/6 5/1
9 Ryohei Yamazaki FW 173 73 28/5 2/2
10 Rafael Silva FW 179 73    
11 Hiroshi Ibusuki FW 195 89 21/1 1/1
13 Masaru Kato MF 175 70 28/8 0/0
14 Tatsuya Tanaka FW 167 63 20/6 3/0
16 Shu Hiramatsu FW 184 77 7/4 0/0
17 Yuta Ito MF 172 67 18/4 1/1
18 Sho Naruoka MF 175 70 18/6 2/1
19 Musashi Suzuki FW 185 75 14/4 0/1
20 Lim You Hwan DF 185 77    
21 Tatsuya Morita GK 191 87 30/3 --
22 Goro Kawanami GK 193 84 2/2 --
23 Noriyoshi Sakai MF 179 82 9/3 0/0
24 Ryoma Nishimura DF 185 78 7/3 0/0
25 Kei Koizumi MF 173 69    
26 Go Hayama MF 176 68 9/5 1/0
27 Ken Matsubara DF 180 73    
28 Fumiya Hayakawa DF 170 70    
29 Kiwara Miyazaki MF 175 59    
30 Takumi Hasegawa DF 178 67    
31 Akihito Ozawa GK 184 80    
32 Kalil FW 185 77    
37 Gakuto Notsuda MF 176 70    
41 Kazuki Kozuka MF 173 68    

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001