Thursday, 20 June 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Tsuyoshi Kodama GK Osaka 1987/12/28 183/83 0 -
2 Hotaka Nakamura DF Kanagawa 1997/8/12 177/72 22 0
3 Masato Morishige DF Hiroshima 1987/5/21 183/80 28 2
4 Yasuki Kimoto DF Shizuoka 1993/8/6 184/78 33 2
5 Yuto Nagatomo DF Ehime 1986/9/12 170/68 30 0
7 Kuryu Matsuki MF Hokkaido 2003/4/30 180/78 31 2
8 Shuto Abe MF Tokyo 1997/12/5 171/66 30 4
9 Diego Oliveira FW Brazil 1990/6/22 179/82 30 4
10 Keigo Higashi MF Fukuoka 1990/7/20 178/72 24 0
11 Ryoma Watanabe MF Saitama 1996/10/2 176/72 30 6
15 Adailton MF Brazil 1990/12/6 176/83 31 12
16 Takuya Aoki MF Gunma 1989/9/16 179/77 18 0
17 Shuhei Tokumoto DF Okinawa 1995/9/12 170/73 31 1
20 Leandro MF Brazil 1993/5/12 177/79 20 5
22 Perotti FW Brazil 1997/11/22 186/78 0 0
26 Tsubasa Terayama MF Saitama 2000/4/10 180/78 0 0
27 Jakub Slowik GK Poland 1991/8/31 190/85 33 -
28 Junya Suzuki DF Shizuoka 1996/1/7 176/71 4 0
29 Naoki Kumata FW Fukushima 2004/8/2 181/79 0 0
32 Kanta Doi DF Tokyo 2004/11/10 184/73 0 0
33 Kota Tawaratsumida MF Kanagawa 2004/5/14 175/71 0 0
35 Koki Tsukagawa MF Hiroshima 1994/7/16 184/78 12 2
36 Hisatoshi Nishido MF Chiba 2001/3/27 179/77 0 0
37 Kei Koizumi MF Tokyo 1995/4/19 173/70 30* 1*
39 Teruhto Nakagawa FW Kanagawa 1992/7/27 161/57 31* 7*
41 Taishi Brandon Nozawa GK Okinawa 2002/12/25 193/90 22* 0
42 Leon Nozawa FW Tokyo 2003/7/21 174/70 7 1
44 Henrique Trevisan DF Brazil 1997/1/20 185/78 6 0
47 Seiji Kimura DF Chiba 2001/8/24 186/80 6 0
48 Yuta Arai MF Saitama 2004/6/13 175/71 0 0
49 Kashif Bangnagande DF Tokyo 2001/9/24 176/74 17 1
50 Renta Higashi DF Yamaguchi 2004/6/17 190/83 0 0
51 Shoten Omura GK Tokyo 2005/9/20 190/87 0 0
52 Ryunosuke Sato MF Tokyo 2006/10/16 168/63 0 0

* Played for a different team last season


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Tsuyoshi Kodama GK 183 83 0 0
2 Arthur Silva MF 180 80 0 0
3 Masato Morishige DF 183 79 0 0
4 Tsuyoshi Watanabe DF 186 80 0 0
6 Ryoya Ogawa DF 183 78 0 0
7 Hirotaka Mita MF 173 65 0 0
8 Yojiro Takahagi MF 183 71 0 0
9 Diego Oliveira FW 179 80 0 0
10 Keigo Higashi MF 178 72 0 0
11 Kensuke Nagai FW 178 71 0 0
13 Go Hatano GK 198 98 0 0
14 Takuya Uchida MF 177 71 0 0
15 Adailton MF 176 83 0 0
16 Nobuyuki Abe GK 186 81 0 0
18 Manato Shinada MF 180 69 0 0
20 Leandro MF 177 78 0 0
21 Takuya Aoki MF 179 77 0 0
22 Takumi Nakamura DF 179 70 0 0
23 Ryoma Watanabe MF 176 70 0 0
25 Sodai Hasukawa DF 182 80 0 0
27 Kyosuke Tagawa FW 181 70 0 0
29 Makoto Okazaki DF 181 77 0 0
31 Shuto Abe MF 171 67 0 0
33 Akihiro Hayashi GK 195 90 0 0
34 Rio Omori DF 183 79 0 0
37 Hotaka Nakamura DF 177 72 0 0
38 Kazuya Konno MF 161 59 0 0
41 Taishi Brandon Nozawa GK 193 90 0 0
49 Kashif Bagnagande DF 176 74 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tsuyoshi Kodama GK 183 83 0 0
2 Sei Muroya DF 176 70 0 0
3 Masato Morishige DF 183 79 0 0
4 Tsuyoshi Watanabe DF 186 78 0 0
5 Daiki Niwa DF 181 74 0 0
6 Ryoya Ogawa DF 183 78 0 0
7 Hirotaka Mita MF 173 65 0 0
8 Yojiro Takahagi MF 183 69 0 0
9 Diego Oliveira FW 179 78 0 0
10 Keigo Higashi MF 178 72 0 0
11 Kensuke Nagai FW 178 71 0 0
13 Go Hatano GK 198 97 0 0
15 Adailton MF 176 83 0 0
17 Na Sang-ho MF 173 70 0 0
18 Kento Hashimoto MF 183 76 0 0
19 Kiwara Miyazaki MF 176 65 0 0
20 Leandro MF 177 78 0 0
22 Takumi Nakamura DF 177 68 0 0
23 Kiichi Yaji,ma FW 187 82 0 0
24 Taichi Hara FW 191 84 0 0
27 Kyosuke Tagawa FW 181 70 0 0
28 Takuya Uchida MF 177 70 0 0
31 Shuto Abe MF 171 67 0 0
32 Joan Omari DF 187 82 0 0
33 Akihiro Hayashi GK 195 93 0 0
35 Yoshitake Suzuki MF 183 80 0 0
36 Takahiro Yanagi DF 185 80 0 0
37 Hotaka Nakamura DF 177 72 0 0
38 Kazuya Konno MF 161 58 0 0
40 Rei Hirakawa MF 177 72 0 0
41 Taishi Brandon Nozawa GK 193 90 0 0
44 Manato Shinada MF 180 66 0 0
45 Arthur Silva MF 181 80 0 0
47 Seiji Kimura DF 186 80 0 0
49 Kashif Bangunagande DF 176 74 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuo Okubo GK 190 92 0 0
2 Sei Muroya DF 176 69 0 0
3 Masato Morishige DF 183 78 0 0
4 Kazunori Yoshimoto DF 185 83 0 0
5 Yuichi Maruyama DF 184 76 0 0
6 Kosuke Ota DF 178 78 0 0
7 Takuji Yonemoto MF 177 70 0 0
8 Yojiro Takahagi MF 183 69 0 0
9 Diego Oliveira FW 179 78 0 0
10 Yohei Kajiyama MF 180 73 0 0
11 Kensuke Nagai FW 178 71 0 0
15 Takefusa Kubo MF 173 67 0 0
17 Cayman Togashi FW 178 75 0 0
18 Kento Hashimoto MF 182 74 0 0
19 Tasuku Hiraoka MF 165 62 0 0
20 Ryoichi Maeda FW 183 78 0 0
22 Masayuki Yamada DF 186 80 0 0
23 Kiichi Yajima FW 186 78 0 0
24 Taichi Hara FW 189 76 0 0
25 Ryoya Ogawa DF 182 78 0 0
26 Takahiro Yanagi DF 185 79 0 0
27 Sotan Tanabe MF 175 68 0 0
28 Takuya Uchida MF 177 69 0 0
29 Makoto Okazaki DF 181 74 0 0
30 Riku Hirosue GK 183 82 0 0
31 Jakkit MF 173 70 0 0
33 Akihiro Hayashi GK 195 91 0 0
v 35 Yoshitake Suzuki MF 183 77 0 0
38 Keigo Higashi MF 178 72 0 0
39 Kotaro Omori MF 170 70 0 0
40 Rei Hirakawa MF 176 72 0 0
44 Manato Shinada MF 180 66 0 0
48 Jang Hyun-Soo DF 187 77 0 0
50 Go Hatano GK 198 88 0 0
51 Lipe Veloso MF 179 74 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuo Okubo GK 190 92 0/136 --
2 Sei Muroya DF 176 68 12/0 (4) 0/0 (0)
3 Masato Morishige DF 183 76 266/37 23/6
4 Kazunori Yoshimoto DF 185 83 54/46 (10) 1/3 (0)
5 Yuichi Maruyama DF 184 76 57/41 0/2
6 Kosuke Ota DF 178 78 214/32 9/0
7 Takuji Yonemoto MF 177 70 180/1 5/0
8 Yojiro Takahagi MF 183 69 184/86 22/17
10 Yohei Kajiyama MF 180 75 256/34 16/6
13 Yoshito Okubo FW 170 73 371/29 171/18
15 Kensuke Nagai FW 178 71 164/5 42/0
16 Nathan Burns FW 173 70 26/0 (3) 3/0 (0)
17 Hiroki Kawano MF 168 65 111/97 15/17
18 Naohiro Ishikawa MF 175 70 289/23 49/3
19 Tasuku Hiraoka MF 165 62 0/0 (50) 0/0 (6)
20 Ryoichi Maeda FW 183 78 385/37 152/17
21 Yu In Soo MF 177 69 5/0 (26) 1/0 (11)
22 Yuhei Tokunaga DF 180 77 335/37 4/3
23 Shoya Nakajima MF 164 64 30/57 (10) 4/8 (0)
24 Wataru Sasaki MF 174 66 1/0 (17) 0/0 (0)
25 Ryoya Ogawa DF 180 78 18/0 (15) 0/0 (0)
26 Takahiro Yanagi DF 184 78 0/0 (24) 0/0 (0)
27 Sotan Tanabe MF 175 68 54/31 (3) 4/5 (2)
28 Takuya Uchida MF 177 68 0/0 (12) 0/0 (1)
30 Riku Hirosue GK 183 78 0/0 --
29 Makoto Okazaki DF 181 72 0/0 (29) 0/0 (2)
33 Akihiro Hayashi GK 195 91 144/0 --
35 Yoshitake Suzuki MF 182 77 0/0 (25) 0/0 (0)
36 Masayuki Yamada DF 186 75 0/0 (7) 0/0 (0)
37 Kento Hashimoto MF 181 74 41/60 (3) 5/0 (0)
38 Keigo Higashi MF 178 72 184/29 20/6
44 Takuma Abe FW 171 73 55/93 7/37
50 Go Hatano GK 197 87 0/0 (2) --

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
2 Yuhei Tokunaga DF 180 77    
3 Masato Morishige DF 183 76 32/1 4/0
4 Hideto Takahashi MF 183 75 19/6 0/1
5 Yuichi Maruyama DF 183 74 34/1 0/0
6 Sei Muroya DF 174 65 12/6 0/1
7 Takuji Yonemoto MF 177 70 21/0 0/0
9 Sota Hirayama FW 190 85 15/4 5/1
10 Yohei Kajiyama MF 180 75 14/3 0/0
11 Muriqui FW 172 72    
13 Tatsuya Enomoto GK 190 82    
14 Ha Dae-Sung MF 182 73    
15 Takuya Koyama DF 174 63    
16 Nathan Burns FW 173 70 16/2 1/0
17 Hiroki Kawano MF 168 65 29/5 5/0
18 Naohiro Ishikawa MF 175 70 0/0 0/0
19 Tasuku Hiraoka MF 165 62    
20 Ryoichi Maeda FW 184 78 29/4 6/0
22 Naotake Hanyu MF 167 62 14/2 0/0
23 Yohei Hayashi FW 178 64    
24 Wataru Sasaki MF 174 66    
25 Ryoya Ogawa DF 180 75 14/0 0/0
26 Takahiro Yanagi DF 183 77 0/0 0/0
27 Sotan Tanabe MF 175 68 24/6 1/1
28 Shuto Kono MF 179 70    
29 Kazunori Yoshimoto DF 185 83 7/5 0/0
30 Takuya Uchida MF 176 68    
31 Kentaro Kakoi GK 190 90    
32 Yu In-Soo MF 177 69 5/1 1/0
33 Sodai Hasukawa DF 179 73    
34 Hideyuki Nozawa MF 180 71    
35 Kiichi Yajima FW 186 82    
36 Masayuki Yamada DF 186 75    
37 Kento Hashimoto MF 181 74    
38 Keigo Higashi MF 178 72    
39 Shoya Nakajima MF 164 64 12/6 3/3
40 Makoto Okazaki DF 180 71    
41 Go Hatano GK 196 86    
42 Yoshiatsu Oiji MF 177 65    
43 Yoshitake Suzuki MF 182 77    
44 Takuma Abe FW 171 73    
45 Rimu Matsuoka FW 175 59    
46 Kazuna Takase GK 181 76    
47 Yota Akimoto GK 183 84    
48 Kota Mizunuma MF 176 72    
49 Fumiya Suzuki FW 180 67    
50 Yuichi Komano DF 172 72    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000