Saturday, 28 November 2020

  


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kwon Sun-Tae GK 184 85 0 0
2 Atsuto Uchida DF 176 67 0 0
3 Tatsuki Nara DF 180 74 0 0
4 Leo Silva MF 181 76 0 0
5 Daiki Sugioka DF 182 75 0 0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 0 0
7 Juan Alano MF 172 69 0 0
8 Shoma Doi MF 172 63 0 0
9 Everaldo FW 181 80 0 0
11 Ryuji Izumi MF 173 72 0 0
14 Katsuya Nagato DF 173 73 0 0
15 Sho Ito FW 184 76 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
17 Bueno DF 182 79 0 0
19 Itsuki Someno FW 179 67 0 0
20 Kento Misao MF 181 73 0 0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 0 0
22 Rikuto Hirose DF 176 68 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 68 0 0
25 Yasushi Endo MF 168 69 0 0
26 Ryotaro Araki MF 170 60 0 0
27 Yuta Matsumura MF 173 63 0 0
28 Koki Machida DF 190 80 0 0
30 Shintaro Nago MF 168 64 0 0
31 Yuya Oki GK 184 82 0 0
33 Ikuma Sekigawa DF 182 72 0 0
35 Shogo Sasaki DF 183 75 0 0
36 Ayase Ueda FW 182 76 0 0
37 Kei Koizumi MF 173 70 0 0
38 Taiki Yamada GK 190 72 0 0
39 Tomoya Inukai DF 182 77 0 0
41 Ryohei Shirasaki MF 181 70 0 0

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals(Lg/Cup)
1 Masatoshi Kushibiki GK 186 82 0/3 --
3 Gen Shoji DF 182 74 31/6 1/1
5 Takeshi Aoki DF 183 75 1/4 0/0
6 Ryota Nagaki MF 173 72 29/8 0/2
7 Caio MF 173 69 -- --
8 Shoma Doi MF 172 63 30/10 8/2
9 Dinei FW 186 76 -- --
10 Gaku Shibasaki MF 175 64    
13 Atsutaka Nakamura MF 173 67 17/5 3/0
14 Hwang Seok Ho DF 183 80    
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 31/10 3/3
17 Bueno DF 182 79 8/3 0/0
18 Shuhei Akasaki FW 174 70 24/9 2/2
20 Kento Misao MF 180 71 4/6 0/0
21 Hitoshi Sogahata GK 187 80 34/8 --
22 Daigo Nishi DF 176 73 26/9 1/0
23 Naomichi Ueda DF 186 77 21/6 0/0
24 Yukitoshi Ito DF 175 68 13/8 0/0
25 Yasushi Endo MF 168 69 24/7 3/1
26 Kazune Kubota MF 170 62 0/0 0/0
28 Koki Machida DF 187 70 0/0 0/0
29 Shinichiro Kawamata GK 188 86 0/1 --
30 Hisashi Ohashi MF 183 73 0/0 0/0
31 Yuto Koizumi GK 190 83 0/0 0/0
32 Taro Sugimoto MF 162 62 0/0 0/0
33 Mu Kanazaki MF 180 70 30/2 10/0
34 Yuma Suzuki FW 181 70 31/12 8/2
35 Taiki Hirato MF 177 68 0/0 0/0
36 Toshiya Tanaka MF 175 65 0/0 0/0
37 Yuki Kakita FW 187 78 3/0 0/0
38 Yuta Koike DF 170 64 0/0 0/0
40 Mitsuo Ogasawara MF 173 72 30/10 0/0

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000