Wednesday, 22 May 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B> Ht/Wt Games Goals
2 Kosuke Yamazaki DF Saitama 1995/12/30 182/80 41 2
3 Anthony Akumu DF Kenya 1992/10/20 188/85 0 0
4 Toshio Shimakawa MF Chiba 1990/5/28 180/75 9 0
5 So Kawahara MF Kumamoto 1998/3/13 169/65 42* 1*
6 Akito Fukuta MF Mie 1992/5/1 170/65 33 2
7 Kohei Tezuka MF Ibaraki 1996/4/6 176/66 4 0
8 Fuchi Honda MF Fukuoka 2001/5/10 170/64 24 5
10 Yuji Ono MF Kanagawa 1992/12/22 170/69 26 2
12 Ko Bong-Jo GK S.Korea 2002/2/15 191/82 0 0
13 Shinya Nakano DF Saga 2003/8/17 173/64 19 1
14 Naoyuki Fujita MF Fukuoka 1987/6/22 175/72 26 2
18 Jun Nishikawa MF Kanagawa 2002/2/21 180/70 14 1
19 Kentaro Moriya MF Kanagawa 1988/9/21 173/65 12 0
20 Hwang Seok-Ho DF S.Korea 1989/6/27 183/80 25 4
21 Ueom Ye-Hoon GK S.Korea 2002/9/23 192/84 0 0
22 Cayman Togashi FW USA 1993/8/10 178/75 37* 11*
23 Taichi Kikuchi MF Saitama 1999/5/7 160/60 27 0
24 Yoichi Naganuma MF Yamanashi 1997/4/14 178/70 13 1
26 Dai Hirase DF Nagasaki 2001/3/28 180/75 1 0
27 Yoshiki Narahara MF Fukuoka 2004/4/7 168/61 1 0
25 Yuta Fujihara FW Hiroshima 1999/4/9 165/66 0 0
28 Oji Kawanami FW Hokkaido 2001/1/12 174/67 0 0
29 Yuto Iwasaki FW Shiga 1998/6/11 173/72 2 0
30 Masaya Tashiro DF Saitama 1993/5/1 185/80 21 3
31 Masahiro Okamoto GK Chiba 1983/5/17 188/80 0 0
32 Ayumu Yokoyama FW Tokyo 2003/3/4 170/65 29 11
33 Ryotaro Takeuchi DF Aichi 2004/9/5 188/80 0 0
35 Kei Uchiyama GK Kanagawa 1993/7/19 181/74 34* -
37 Shunya Sakai MF Kumamoto 2004/4/16 171/65 0 0
39 Koma Osato DF Kagoshima 2004/7/11 180/76 0 0
41 Ryonosuke Kabayama FW Osaka 2002/9/17 171/68 15 2
42 Wataru Harada DF Hyogo 1996/7/22 178/73 27 0
44 Yuki Horigome MF Yamanashi 1992/12/13 168/63 26 3
49 Kiriya Sakamoto DF Hyogo 2003/4/23 184/78 1 0
71 Park Il-Gyu GK Saitama 1989/12/22 180/76 34 -

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Tatsuya Morita GK 191 87 0 0
3 Eduardo DF 184 84 0 0
4 Toshio Shimakawa MF 180 75 0 0
6 Yuto Ucjhida DF 171 62 0 0
7 Takeshi Kanamori FW 171 74 0 0
8 Daichi Hayashi FW 178 74 0 0
9 Keita Yamashita FW 184 75 0 0
10 Yuta Higuchi MF 168 66 0 0
11 Yohei Toyoda FW 185 79 0 0
12 Yosei Itahashi GK 185 75 0 0
14 Yoshiki Takahashi MF 170 67 0 0
15 Noriyoshi Sakai MF 180 78 0 0
18 Ryo Wada FW 170 72 0 0
19 Kaisei Ishii FW 174 65 0 0
20 Hwang Seok Ho DF 183 80 0 0
21 Kim Min Ho GK 192 83 0 0
22 Tomoya Koyamatsu MF 171 64 0 0
23 Fuchi Honda MF 170 64 0 0
24 Nanasei Iino MF 173 65 0 0
25 Ofoedu FW 173 70 0 0
26 Reoto Kodama FW 178 70 0 0
27 Ryunosuke Sagara MF 172 61 0 0
28 Koki Imakake DF 170 64 0 0
30 Masaya Tashiro DF 185 80 0 0
31 Ayumu Ohata DF 168 63 0 0
32 Yosuke Yuzawa MF 167 60 0 0
33 Dunga FW 189 80 0 0
39 Daisuke Matsumoto DF 183 79 0 0
40 Park Il Gyu GK 180 76 0 0
41 Daiki Matsuoka MF 170 65 0 0
44 Keiya Sento MF 170 62 0 0
47 Shinya Nakano DF 167 49 0 0
50 Ryan Yong Gi MF 173 72 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tatsuya Morita GK 191 87 0 0
2 Teruki Hara MF 180 72 0 0
3 Eduardo DF 184 84 0 0
4 Riki Harakawa MF 175 72 0 0
6 Yuto Uchida DF 171 62 0 0
7 Takeshi Kanamori FW 171 74 0 0
8 Keisuke Iwashita DF 181 77 0 0
9 Thiago Alves FW 181 72 0 0
11 Yohei Toyoda FW 185 79 0 0
12 Yosei Itahashi GK 185 75 0 0
13 Yuzo Kobayashi DF 176 72 0 0
14 Yoshiki Takahashi MF 170 67 0 0
15 Park Jeong-su DF 188 76 0 0
16 Daichi Hayashi FW 178 74 0 0
18 Yohei Takaoka GK 181 72 0 0
19 Cho Dong-Geon FW 180 75 0 0
21 Kim Min-ho GK 192 83 0 0
22 Tomoya Koyamatsu MF 171 64 0 0
23 Fuchi Honda MF 170 64 0 0
25 An Yong-Woo MF 177 69 0 0
28 Ryoya Morishita DF 170 65 0 0
30 Yuta Higuchi MF 168 66 0 0
31 Ayumu Ohata DF 168 63 0 0
32 Yosuke Yuzawa MF 167 60 0 0
33 Kaisei Ishii FW 174 65 0 0
36 Hideto Takahashi MF 184 75 0 0
38 Daiki Miya DF 186 82 0 0
41 Daiki Matsuoka MF 170 65 0 0
44 Mu Kanazaki FW 180 70 0 0
50 Ryan Yong-Gi MF 173 72 0 0

 Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Taku Akahoshi GK 185 80 0 0
2 Hiromu Mitsumaru DF 172 69 0 0
3 Yuji Takahashi DF 187 80 0 0
4 Riki Harakawa MF 175 72 0 0
5 Kim Min-Hyeok DF 187 73 0 0
6 Akito Fukuta MF 170 65 0 0
7 Hiroki Kawano MF 168 65 0 0
8 Masato Fujita DF 176 75 0 0
9 Cho Dong-Geon FW 180 75 0 0
12 Shugo Tsuji GK 187 80 0 0
13 Yuzo Kobayashi DF 176 72 0 0
14 Yoshiki Takahashi MF 170 67 0 0
15 Jung Seung-Hyun DF 188 89 0 0
20 Shuichi Gonda GK 187 83 0 0
22 Kei Ikeda FW 178 72 0 0
23 Yutaka Yoshida DF 168 69 0 0
24 Kazuki Anzai DF 172 68 0 0
25 An Yong-Woo MF 177 69 0 0
26 Ryoya Ito MF 180 70 0 0
27 Kyosuke Tagawa FW 181 70 0 0
28 Hiroto Ishikawa MF 172 64 0 0
29 Hiroyuki Taniguchi MF 182 73 0 0
30 Akira Fantini GK 182 78 0 0
32 Victor Ibarbo FW 188 79 0 0
36 Hideto Takahashi MF 184 75 0 0
40 Yuji Ono FW 170 69 0 0
50 Koki Mizuno MF 173 66 0 0

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Taku Akahoshi GK 185 80 57/86 --
2 Hiromu Mitsumaru DF 172 69 3/0 0/0
3 Franco Sbuttoni DF 190 780 0/0 0/0
4 Riki Harakawa MF 175 72 4/71 (1) 0/1 (0)
5 Kim Min Hyeok DF 187 73 85/0 0/0
6 Akito Fukuta MF 170 65 29/0 0/0
7 Daichi Kamada MF 180 72 49/0 (2) 10/0 (0)
8 Masato Fujita DF 176 75 89/80 2/2
11 Yohei Toyoda FW 185 79 216/124 89/53
12 Shugo Tsuji GK 187 80 0/0 --
13 Yuzo Kobayashi DF 176 72 300/70 5/1
14 Yoshiki Takahashi MF 170 67 178/242 4/20
18 Takamitsu Tomiyama FW 180 73 66/12 8/1
19 Tetsuro Ota MF 176 71 93/18 12/1
20 Yoshizumi Ogawa MF 173 67 286/0 36/0
22 Kei Ikeda FW 178 72 131/74 16/9
23 Yutaka Yoshida MF 172 64 171/60 3/0
27 Kyosuke Tagawa FW 181 70 0/0 0/0
28 Hiroto Ishikawa MF 172 64 2/0 0/0
29 Hiroyuki Taniguchi MF 182 73 339/11 52/1
35 Takeshi Aoki DF 183 75 383/0 8/0
40 Yuji Ono FW 170 69 79/0 9/0
50 Koki Mizuno MF 173 66 148/20 15/1

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Taku Akahoshi GK 185 80 0/4 --
2 Hiromu Mitsumaru DF 172 69 3/5 0/0
3 Keita Isozaki DF 180 76    
4 Teruaki Kobayashi DF 185 78    
5 Kim Min Hyeok DF 187 73    
6 Tomotaka Okamoto MF 179 70    
8 Masato Fujita DF 176 75    
9 Baek Sung Dong MF 171 67    
10 Kim Min Woo MF 172 69    
11 Yohei Toyoda FW 185 79    
12 Shugo Tsuji GK 187 80    
13 Tatsuya Sakai DF 183 71    
14 Yoshiki Takahashi MF 170 67    
15 Ryuhei Niwa DF 176 68    
16 Choi Sung Keun MF 181 69    
18 Takamitsu Tomiyama FW 180 73    
19 Jumpei Kusukami MF 171 63    
20 Keiya Nakami MF 177 69    
21 Ayumi Niekawa GK 195 90    
22 Kei Ikeda FW 178 72    
23 Yutaka Yoshida DF 168 69    
24 Daichi Kamada MF 180 72    
25 Ryota Hayasaka MF 183 73    
29 Hiroyuki Taniguchi MF 182 73    
30 Akito Fukuta MF 170 65    
33 Akihiro Hayashi GK 195 89    
36 Naoya Kikuchi MF 181 74    
39 Shohei Okada FW 169 68    
40 Hiroto Ishikawa FW 172 64 0/0 0/0
41 Kyosuke Tagawa FW 181 70 0/0 0/0
42 Koya Fujimatsu DF 178 65 0/0 0/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001