Wednesday, 22 May 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Takuto Hayashi GK Osaka 1982/8/9 188/83 5 -
2 Jelani Sumiyoshi DF USA 1997/10/5 182/84 8 0
3 Taichi Yamasaki DF Hiroshima 2001/1/8 184/77 0 0
4 Hayato Araki DF Osaka 1996/8/7 186/78 31 2
5 Hiroya Matsumoto MF Tokyo 2000/8/10 180/77 34 8
6 Toshihiro Aoyama MF Okayama 1986/2/22 173/74 15 0
7 Gakuto Notsuda MF Hiroshima 1994/6/6 177/71 28 3
8 Takumu Kawamura MF Hiroshima 1999/8/28 183/72 16 3
9 Douglas Viera FW Brazil 1987/11/12 189/82 11 3
10 Tsukasa Morishima MF Mie 1997/4/25 175/67 31 8
11 Makoto Mitsuta FW Kumamoto 1999/7/20 170/63 29 9
13 Nassim Ben Khalifa FW Switz. 1992/1/13 184/80 25 5
14 Ezequiel MF Brazil 1998/3/9 167/66 9 1
15 Shuto Nakano DF Tokyo 2000/6/27 182/77 1 0
16 Takaaki Shichi DF Gifu 1993/12/27 177/70 33* 0
17 Taishi Matsumoto MF Saitama 1998/8/22 180/70 23 3
18 Yoshifumi Kashiwa MF Yamanashi 1987/7/28 168/62 25 3
19 Sho Sasaki DF Kanagawa 1989/10/2 177/70 34 3
20 Pieros Sotiriou FW Cyprus 1993/1/13 184/81 7 1
21 Yudai Tanaka GK Miyagi 1995/11/17 187/78 33* -
22 Goro Kawanami GK Ibaraki 1991/4/30 192/85 1 -
23 Shun Auykawa FW Aichi 2001/9/15 164/65 3 1
24 Shunki Higashi MF Ehime 2000/7/28 180/69 19 0
25 Yusuke Chajima MF Hiroshima 1991/7/20 166/60 7 1
28 Ryo Tanada FW Hiroshima 2003/6/19 173/68 4 0
30 Kosei Shibasaki MF Nagasaki 1984/8/28 177/67 30 1
32 Sota Koshimichi MF Hiroshima 2004/4/3 180/73 1 0
33 Tsukasa Shiotani DF Tokushima 1988/12/5 182/81 26 0
38 Keisuke Osako GK Kagoshima 1999/7/28 188/87 28 -
88 Ikumu Nakagawa FW Hiroshima 2005/6/7 175/65 0 0
? Yotaro Nakashima MF Hiroshima 2006/4/22 174/69 0 0

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takuto Hayashi GK 188 85 0 0
2 Yuki Nogami DF 180 72 0 0
3 Akira Ibayashi DF 179 70 0 0
4 Hayato Araki DF 186 77 0 0
6 Toshihiro Aoyama MF 173 75 0 0
8 Hayao Kawabe MF 178 70 0 0
9 Douglas Viera FW 189 82 0 0
10 Tsukasa Morishima MF 175 67 0 0
13 Takuya Masuda GK 185 80 0 0
14 Ezequiel MF 167 65 0 0
15 Tomoya Fujii MF 173 65 0 0
16 Kohei Shimizu MF 169 67 0 0
18 Yoshifumi Kashiwa MF 168 62 0 0
19 Sho Sasaki DF 177 70 0 0
20 Ryo Nagai FW 180 72 0 0
22 Goro Kawanami GK 192 89 0 0
23 Shun Ayukawa FW 164 61 0 0
24 Shunki Higashi MF 180 69 0 0
25 Yusuke Chajima MF 166 60 0 0
26 Kodai Dohi MF 180 68 0 0
27 Rhayner MF 172 68 0 0
29 Yuya Asano MF 173 72 0 0
30 Kosei Shibassaki MF 176 65 0 0
33 Yuta Imazu DF 184 80 0 0
37 Junior Santos FW 188 85 0 0
38 Keisuke Osako GK 187 86 0 0
41 Yoichi Naganuma MF 178 69 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuto Hayashi GK 188 85 0 0
2 Yuki Nogami DF 180 72 0 0
3 Akira Ibayashi DF 179 70 0 0
15 Kazuki Kushibiki DF 182 82 0 0
19 Sho Sasaki DF 176 70 0 0
23 Hayato Araki DF 186 75 0 0
5 Hiroya Matsumoto MF 180 73 0 0
6 Toshihiro Aoyama MF 174 73 0 0
7 Gakuto Notsuda MF 177 72 0 0
8 Hayao Kawabe MF 178 70 0 0
9 Douglas Vieira FW 189 82 0 0
10 Tsukasa Morishima MF 175 66 0 0
13 Takuya Masuda GK 185 80 0 0
14 Ezequiel MF 167 65 0 0
16 Kohei Shimizu MF 169 67 0 0
17 Taishi Matsumoto MF 180 70 0 0
18 Yoshifumi Kashiwa MF 168 62 0 0
20 Ryo Nagai FW 180 73 0 0
21 Ryotaro Hironaga GK 186 80 0 0
24 Shunki Higashi MF 180 69 0 0
25 Yusuke Chajima MF 166 60 0 0
26 Kodai Dohi MF 180 67 0 0
27 Shun Ayukawa FW 164 61 0 0
29 Yuya Asano MF 173 70 0 0
30 Kosei Shibasaki MF 176 65 0 0
38 Keisuke Osako GK 187 86 0 0
39 Leandro Pereira FW 190 76 0 0
44 Rhayner MF 172 64 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuto Hayashi GK 188 87 0 0
2 Yuki Nogami DF 180 72 0 0
3 Soya Takahashi DF 170 65 0 0
4 Hiroki Mizumoto DF 183 74 0 0
5 Kazuhiko Chiba DF 183 77 0 0
6 Toshihiro Aoyama MF 174 75 0 0
8 Kazuyuki Morisaki MF 177 75 0 0
9 Masato Kudo FW 177 72 0 0
10 Felipe Silva MF 171 76 0 0
14 Tsukasa Morishima MF 175 66 0 0
15 Sho Inagaki MF 175 72 0 0
18 Yoshifumi Kashima MF 168 62 0 0
19 Sho Sasaki DF 176 70 0 0
20 Daiki Watari FW 176 70 0 0
21 Ryotaro Hironaga GK 186 82 0 0
23 Kyohei Yoshino MF 182 75 0 0
26 Ayumu Kawai MF 177 65 0 0
27 Kazuaki Mawatari DF 175 70 0 0
28 Daiki Niwa DF 181 72 0 0
29 Takumu Kawamura MF 180 70 0 0
30 Kosei Shibasaki MF 176 65 0 0
31 Teerasil FW 181 76 0 0
32 Taishi Matsumoto MF 180 69 0 0
33 Takuya Wada DF 170 63 0 0
34 Hirotsugu Nakabayashi GK 182 73 0 0
36 Hayao Kawabe MF 178 70 0 0
38 Keisuke Osako GK 186 86 0 0
39 Patric FW 189 82 0 0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuto Hayashi GK 188 87 236/183 --
2 Yuki Nogami DF 180 72 4/130 0/6
3 Soya Takahashi DF 170 65 2/0 (19) 0/0
4 Hiroki Mizumoto DF 183 74 338/0 13/0
5 Kazuhiko Chiba DF 183 77 308/0 5/0
6 Toshihiro Aoyama MF 174 75 279/36 17/4
7 Yusuke Chajima MF 166 60 26/0 3/0
8 Kazuyuki Morisaki MF 177 75 417/74 19/3
10 Felipe Silva MF 171 76 0/0 0/0
14 Mihail Mikic MF 177 68 207/0 7/0
15 Sho Inagaki MF 175 72 81/0 6/0
16 Kohei Shimuzu MF 169 67 116/4 6/1
18 Yoshifumi Kashiwa MF 168 62 156/57 12/5
19 Sho Sasaki DF 176 67 93/35 6/2
21 Ryotaro Hironaga GK 186 82 0/16 --
22 Yusuke Minagawa FW 186 84 42/0 4/0
24 Yoichi Naganuma MF 177 66 0/0 0/0
25 Osamu Henry Iyoha DF 181 73 0/0 0/0
26 Yasumasa Kawasaki DF 175 69 0/0 0/0
28 Takuya Marutani MF 179 73 68/14 3/0
29 Tsukasa Morishima MF 173 64 0/0 0/0
30 Kosei Shibasaki MF 176 65 143/139 17/16
31 Takumi Miyayoshi FW 172 66 31/137 7/28
32 Taishi Matsumoto MF 178 66 0/0 0/0
33 Tsukasa Shiotani DF 182 78 126/60 17/5
34 Hirotsugu Nakabayashi GK 182 73 28/207 --
44 Anderson Lopes FW 185 82 7/0 2/0
50 Masato Kudo FW 177 74 162/27 56/10

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Takuto Hayashi GK 188 87 34/4 --
4 Hiroki Mizumoto DF 183 74 17/4 0/0
5 Kazuhiko Chiba DF 183 77 30/2 0/0
6 Toshihiro Aoyama MF 174 75 28/4 2/0
7 Koji Morisaki MF 177 77    
8 Kazuyuki Morisaki MF 177 75 24/2 0/0
9 Peter Utaka FW 178 79    
10 Takuma Asano FW 171 70    
11 Hisato Sato FW 170 71 19/3 4/1
13 Takuya Masuda GK 184 84    
14 Mihael Mikic MF 177 68 27/2 1/0
16 Kohei Shimuzi MF 168 64 31/4 0/0
18 Yoshifumi Kashiwa MF 168 62 34/4 1/0
19 Sho Sasaki DF 176 67 4/0 0/0
21 Ryotaro Hironaga GK 186 82 0/0 --
22 Yusuke Minagawa FW 186 84 19/3 1/1
23 Kyohei Yoshino DF 182 75    
24 Yoichi Naganuma MF 177 66    
25 Yusuke Chajima MF 166 60 22/1 3/0
26 Yasumasa Kawasaki DF 175 69 0/0 0/0
27 Kim Byeom Yong MF 181 72    
28 Takuya Marutani MF 179 72 21/4 2/0
29 Tsukasa Morishima MF 172 59 0/0 0/0
30 Kosei Shibasaki MF 176 65 34/4 8/2
31 Takumi Miyayoshi FW 172 66 13/1 4/0
33 Tsukasa Shiotani DF 182 80 30/2 5/0
34 Soya Takahashi DF 170 65    
35 Naoki Otani DF 183 78    
37 Kazuya Miyahara MF 172 67    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000