Saturday, 03 June 2023

 

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Song Bum-Kun GK S.Korea 1997/10/15 196/93 35* -
2 Daiki Sugioka DF Tokyo 1998/9/8 182/75 29 0
3 Hirokazu Ishihara DF Kanagawa 1999/2/26 169/65 30 0
4 Koki Tachi DF Mie 1997/12/14 173/73 25 0
6 Takuya Okamoto DF Saitama 1992/6/18 175/75 11 0
7 Hiroyuki Abe MF Nara 1989/7/5 170/67 13 3
8 Kazunari Ono DF Niigata 1989/8/4 180/75 19 0
9 Keita Yamashita FW Fukuoka 1996/3/13 185/81 15 0
10 Naoki Yamada MF Saitama 1990/7/4 168/66 21 0
11 Tarik FW Norway 1988/2/23 172/66 31 1
13 Taiyo Hiraoka MF Hyogo 2002/9/14 173/68 13 1
14 Akimi Barada MF Chiba 1991/5/30 173/69 31 0
16 Shuto Yamamoto DF Iwate 1985/6/1 180/70 21 2
17 Yuki Ohashi FW Chiba 1996/7/27 181/76 23 2
18 Shuto Machino FW Mie 1999/9/30 185/80 30 13
20 Ryota Nagaki MF Kanagawa 1988/6/4 175/67 18 0
21 Hiroki Mawatari GK Fukuoka 1994/8/16 187/82 1 -
22 Kazuki Oiwa DF Aichi 1989/8/17 183/78 18 1
23 Daiki Tomii GK Saitama 1989/8/27 182/74 2 -
24 Mikel Agu MF Nigeria 1993/5/27 186/78 0 0
25 Yamato Wakatsuki FW Gunma 2002/1/18 170/65 1 0
26 Taiga Hata DF Tokyo 2002/1/20 175/70 18 0
27 Masaki Ikeda MF Osaka 1999/7/8 177/71 22 3
28 Arata Yoshida DF Chiba 2000/6/29 173/69 0 0
29 Akito Suzuki FW Osaka 2003/7/30 178/73 2 0
30 Junnosuke Suzuki MF Gifu 2003/7/12 180/78 0 0
31 Kotaro Tachikawa GK Wakayama 1997/1/4 189/83 0 0
32 Sere Matsuura DF Niigata 2003/12/3 184/75 1 0
33 Naoya Takahashi DF Osaka 2001/5/28 180/70 0 0
35 Toru Shibata DF Fukushima 2001/2/18 173/65 0 0
37 Kuryu Ishii FW Okayama 2005/7/7 168/64 0 0
44 Yoshihiro Nakano MF Kagoshima 1993/2/24 176/66 13 0
88 Kosuke Onose MF Tokyo 1993/4/22 178/69 26* 3*

* Played for a different team last season


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Kosei Tani GK 190 84 0 0
3 Hirokazu Ishihara DF 169 65 0 0
4 Koki Tachi DF 173 73 0 0
5 Shota Kobayashi MF 174 70 0 0
6 Takuya Okamoto DF 175 73 0 0
7 Tsukasa Umesaki MF 169 67 0 0
8 Kazunari Ono DF 180 76 0 0
9 Wellington FW 186 89 0 0
11 Tarik FW 172 66 0 0
10 Naoki Yamada MF 168 64 0 0
13 Naoki Ishihara FW 173 64 0 0
14 Akimi Barada MF 173 68 0 0
16 Shuto Yamamoto DF 180 69 0 0
17 Yuki Ohashi FW 180 74 0 0
18 Sho Hiramatsu MF 167 64 0 0
19 Shunya Mori DF 175 70 0 0
20 Shintaro Nago MF 168 64 0 0
21 Daiki Hotta GK 183 78 0 0
22 Kazuki Oiwa DF 182 78 0 0
23 Daiki Tomii GK 182 74 0 0
25 Shun Nakamura MF 178 70 0 0
26 Taiga Hata DF 176 70 0 0
27 Masaki Ikeda FW 176 70 0 0
28 Taiyo Hiraoka MF 172 65 0 0
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65 0 0
30 Sosuke Shibata MF 168 64 0 0
31 Kotaro Tachikawa GK 188 78 0 0
33 Shuto Machino FW 185 77 0 0
32 Satoshi Tanaka MF 174 70 0 0
39 Wellington Junior FW 175 67 0 0
40 Oliveira MF 177 77 0 0
42 Ryo Takahashi MF 171 68 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Daiki Tomii GK 182 74 0 0
2 Daiki Kaneko MF 177 67 0 0
3 Kazuaki Mawatari DF 175 72 0 0
4 Keisuke Saka DF 174 74 0 0
5 Shota Kobayashi MF 174 70 0 0
6 Takuya Okamoto DF 175 73 0 0
7 Tsukasa Umesaki MF 169 67 0 0
8 Kazunari Ono DF 180 76 0 0
9 Hiroshi Ibusuki FW 196 89 0 0
11 Tarik FW 172 66 0 0
10 Naoki Yamada MF 168 64 0 0
13 Naoki Ishihara FW 173 64 0 0
14 Hiroto Nakagawa MF 155 60 0 0
15 Akito Fukuta MF 170 65 0 0
16 Mitsuki Saito MF 166 66 0 0
17 Yuki Ohashi FW 180 74 0 0
18 Temma Matsuda MF 164 62 0 0
19 Koki Tachi DF 173 73 0 0
20 Yuto Iwasaki FW 173 70 0 0
21 Masaaki Goto GK 190 83 0 0
22 Kazuki Oiwa DF 182 78 0 0
23 Akimi Barada MF 173 68 0 0
24 Ko Sawada MF 172 64 0 0
25 Kosei Tani GK 190 84 0 0
26 Taiga Hata DF 176 70 0 0
28 Toichi Suzuki MF 165 61 0 0
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65 0 0
30 Sosuke Shibata MF 168 64 0 0
31 Daiki Hotta GK 183 78 0 0
32 Satoshi Tanaka MF 173 70 0 0
33 Asahi Yokokawa MF 175 69 0 0
34 Haneto Sakuma DF 180 77 0 0
35 Naoki Hara MF 176 61 0 0
36 Taisei Ishii DF 189 73 0 0
37 Ryo Nemoto FW 183 83 0 0
38 Hirokazu Ishihara DF 169 65 0 0
44 Shunya Mori DF 175 70 0 0

 Team Roster for 2019

 Team Roster for 2018

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Yota Akimoto GK 182 84    
2 Shunsuke Kikuchi MF 180 75    
3 Ryohei Okazaki DF 185 78    
4 Andre Bahia DF 182 85    
5 Hiroki Akino MF 176 68    
6 Toshiki Ishikawa MF 174 66    
7 Yuta Kamiya MF 176 67    
8 Naoki Yamada MF 168 66    
9 Dinei FW 185 80    
10 Chiquinho MF 170 71    
11 Yoshihito Fujita FW 185 75    
13 Miki Yamane MF 178 70    
14 Seiya Fujita MF 175 70    
15 Ryunosuke Noda FW 185 79    
16 Mitsuki Saito MF 165 64    
17 Jin Hanato FW 178 66    
18 Eijiro Takeda MF 173 71    
19 Genta Omotehara FW 167 67    
20 Keisuke Tsuboi DF 179 70    
21 Go Ito GK 191 85    
22 Hokuto Shimoda MF 171 64    
23 Kaoru Takayama FW 174 67    
24 Yuta Narawa MF 172 67    
25 Tando Velaphi GK 187 78    
26 Tsuyoshi Miyaichi FW 185 75    
27 Akira Ando MF 173 70    
28 Hirokazu Ishihara DF 169 63    
29 Daiki Sugioka DF 182 75    
30 Tsuyoshi Shimamura DF 183 76    
31 Masaaki Goto GK 190 83    
36 Takuya Okamoto DF 175 73    

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)

Goals
(Lg/ Cup)

1 Tomohiko Murayama GK 184 78    
2 Shunsuke Kikuchi MF 180 75    
3 Ryohei Okazaki DF 185 78    
4 Andre Bahia DF 182 85    
5 Paulinho MF 177 77    
6 Yuto Misao DF 175 70    
7 Yohei Otake MF 166 63    
8 Naoki Yamada MF 168 66    
9 Quirinho FW 181 80    
10 Daisuke Kikuchi MF 172 68    
11 Yoshihito Fujita FW 185 75    
13 Miki Yamane MF 178 69    
14 Seiya Fujita MF 175 70    
15 Ariajasuru Hasegawa MF 186 78    
16 Toshiki Ishikawa MF 174 66    
17 Jin Hanato FW 178 66    
18 Eijiro Takeda MF 173 71    
19 Shuhei Otsuki FW 178 73    
20 Keisuke Tsuboi DF 179 70    
21 Yuji Kajikawa GK 185 78    
22 Hokuto Shimoda MF 171 64    
23 Kaoru Takayama FW 174 67    
24 Yuta Narawa MF 172 65    
25 Tando Velaphi GK 187 78    
28 Yuta Kamiya MF 176 67    
30 Tsuyoshi Shimamura DF 183 76    
31 Go Ito GK 191 85 0/0 --
32 Mitsuki Saito MF 165 61 0/0 0/0
33 Shota Tamura MF 168 62 0/0 0/0
36 Takuya Okamoto DF 175 73   0/0
37 Park Tae Hwan DF 186 80 0/0 0/0

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001