Monday, 30 January 2023


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Issei Ouchi GK 184 79 0 0
2 Maguinho DF 175 68 0 0
3 Yutaro Hakamata DF 183 75 0 0
5 Masakazu Tashiro DF 182 72 0 0
4 Hideto Takahashi MF 184 75 0 0
6 Tatsuki Seko MF 175 69 0 0
7 Takuya Matsuura MF 167 64 0 0
8 Kosuke Saito MF 170 61 0 0
9 Kleber FW 187 83 0 0
10 Shunsuke Nakamura MF 178 71 0 0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 0 0
13 Keijiro Ogawa FW 170 67 0 0
14 Ryo Germain FW 182 75 0 0
15 Reo Yasunaga MF 177 72 0 0
16 Sho Ito FW 184 76 0 0
17 Eijiro Takeda MF 173 71 0 0
18 Yuta Minami GK 185 78 0 0
19 Masahiko Inoha DF 179 74 0 0
20 Calvin Jong-a-Pin DF 183 78 0 0
21 Akinori Ichikawa GK 190 86 0 0
22 Katsuya Iwatake DF 173 70 0 0
23 Yota Maejima DF 178 67 0 0
24 Yuya Takagi DF 175 70 0 0
26 Han Ho Gang DF 186 80 0 0
27 Daiki Nakashio DF 181 67 0 0
28 Haruki Saruta GK 191 83 0 0
30 Kohei Tezuka MF 176 66 0 0
31 Ryuji Sugimoto MF 164 60 0 0
32 Riku Furuyado MF 178 69 0 0
37 Yusuke Matsuo MF 170 65 0 0
39 Kazuma Watanabe FW 182 79 0 0
44 Yuji Rokutan GK 188 80 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Akihiko Takeshige GK 186 80 0 0
2 Yuta Fujii DF 180 75 0 0
3 Maguinho DF 175 68 0 0
4 Yuki Kobayashi DF 185 75 0 0
5 Masakazu Tashiro DF 182 72 0 0
6 Tatsuki Seko MF 175 69 0 0
7 Takuya Matsuura MF 167 64 0 0
8 Kensuke Sato MF 180 66 0 0
9 Kazunari Ichimi FW 181 77 0 0
10 Ibba FW 190 88 0 0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 0 0
13 Yuji Senuma FW 185 78 0 0
14 Takaaki Shichi DF 177 70 0 0
15 Kosuke Saito MF 170 61 0 0
16 Yusuke Minagawa FW 186 84 0 0
17 Eijiro Takeda MF 173 71 0 0
18 Yuta Minami GK 185 78 0 0
19 Masahiko Inoha DF 179 74 0 0
20 Calvin Jong-a-Pin DF 183 78 0 0
21 Akinori Ichikawa GK 190 86 0 0
22 Daisuke Matsui MF 175 66 0 0
23 Koki Saito FW 170 61 0 0
25 Yuki Kusano FW 169 65 0 0
26 Yutaro Hakamata DF 183 75 0 0
27 Katsuhiro Nakayama MF 177 65 0 0
28 Reo Yasunaga MF 177 72 0 0
29 Kyowaan Hoshi DF 184 80 0 0
30 Kohei Tezuka MF 176 66 0 0
32 Riku Furuyado MF 178 69 0 0
33 Yasumasa Kawasaki DF 175 69 0 0
34 Kakeru Kumagawa DF 173 62 0 0
37 Yusuke Matsuo MF 170 65 0 0
40 Leandro Domingues MF 173 70 0 0
44 Yuji Rokutan GK 188 80 0 0
46 Shunsuke Nakamura MF 178 71 0 0

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Takaoka GK 181 72 0 0
2 Yuta Fujii DF 180 75 0 0
3 Ryo Tadokoro DF 175 72 0 0
4 Masaki Watanabe DF 181 77 0 0
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 0 0
7 Naoki Nomura MF 168 65 0 0
8 Kensuke Sato MF 180 66 0 0
9 Akira Toshima FW 191 78 0 0
10 Ibba FW 190 88 0 0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 0 0
13 Bae Seung-Jin DF 182 78 0 0
14 Kengo Kitazume DF 177 73 0 0
15 Yuki Nakayama FW 174 73 0 0
16 Jumpei Arai DF 172 61 0 0
17 Eijiro Takeda MF 173 71 0 0
18 Yuta MinamiI GK 185 78 0 0
19 Jeong Chung-Geun MF 184 73 0 0
20 Calvin Jong-a-Pin DF 183 78 0 0
21 Kaito Yamamoto GK 188 81 0 0
22 Takuya Nagata DF 169 62 0 0
24 Kazuhito Watanabe MF 176 72 0 0
25 Keita Ishii MF 173 66 0 0
26 Akinori Ichikawa GK 190 86 0 0
27 Kosuke Saito FW 167 55 0 0
29 Ryotaro Yamamoto MF 172 62 0 0
30 Ayumu Tachibana FW 178 73 0 0
33 Yasumasa Kawasaki DF 175 69 0 0
35 Daisuke Matsui MF 175 66 0 0
40 Leandro Domingues MF 173 70 0 0

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Takaoka GK 181 72 0/0 (4) --
2 Yuta Fujii DF 180 75 0/24 0/0
3 Ryo Tadokoro DF 175 72 0/239 0/11
4 Masaki Watanabe DF 181 77 4/175 0/6
5 Shogo Nishikawa DF 182 77 90/200 4/9
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 0/131 0/3
7 Naoki Nomura MF 168 65 0/67 0/8
8 Kensuke Sato MF 180 66 0/180 0/8
9 Tomohiro Tsuda FW 179 76 65/199 6/52
10 Shinichi Terada MF 171 68 71/210 5/12
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 321/225 139/23
13 Yosuke Nozaki MF 166 64 0/262 0/24
14 Ibba Laajab FW 190 88 0/40 0/18
15 Yuki Nakayama FW 174 73 0/0 0/0
16 Jumpei Arai DF 172 61 0/0 0/0
17 Shuma Kusumoto DF 190 78 0/12 0/1
18 Yuta Minami GK 185 78 246/304 --
19 Jeong Chung Geun MF 184 73 0/0 0/0
20 Calvin Jong-a-pin DF 183 78 93/33 1/1
21 Asahi Masuyama MF 173 72 17/0 1/0
22 Takuya Nagata DF 169 62 3/132 0/5
23 Na Sung Soo MF 170 63 0/26 0/0
25 Keita Ishii MF 173 66 0/4 (32) 0/0 (3)
26 Akinori Ichikawa GK 190 86 0/0 --
27 Kosuke Saito FW 167 55 0/0 0/0
28 Yota Maejima MF 178 67 0/0 0/0
29 Ryotaro Yamamoto MF 172 62 0/0 0/0
30 Takanobu Komiyama DF 176 73 200/0 13/0
39 Tetsuya Okubo FW 190 81 22/348 4/89

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Tsubasa Shibuya GK 188 85    
2 Yuki Nogami DF 180 70    
3 Ryo Tadokoro MF 175 72 31/0 0/0
4 Denis Halilovic DF 188 84    
5 Shogo Nishikawa DF 182 77 42/1 1/0
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 25/2 0/0
7 Tomoya Uchida MF 166 58    
8 Kensuke Sato MF 180 66 38/3 3/0
9 Tomohiro Tsuda FW 179 76 33/2 4/0
10 Shinichi Terada MF 171 68 29/2 1/0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 20/1 2/0
13 Yosuke Nozaki MF 166 64    
14 Ibba Laajab FW 190 88 40/2 18/2
15 Atsushi Ichimura DF 177 72    
16 Naoki Nomura MF 168 65    
17 An Yong Hak MF 182 75    
18 Yuta Minami GK 185 78 23/0 --
19 Kosuke Onose MF 176 65    
20 Rok Straus MF 177 70    
21 Reo Osaki MF 187 82    
22 Takuya Nagata DF 169 62    
23 Na Sung Soo MF 170 63    
24 Toshihiro Matsushita MF 174 70    
25 Keita Ishii MF 173 66    
27 Shuma Kusumoto DF 188 73    
28 Yuta Fujii DF 180 75    
30 Kosuke Saito FW 167 55    
31 Yota Maejima MF 178 67    
32 Ngyuen Tuan Anh MF 176 65    
33 Issei Ouchi GK 183 68    
34 Masaya Sugimoto GK 185 80    
35 Tsuyoshi Kamo GK 188 77    
36 Kota Nitadori GK 188 83    
39 Tetsuya Okubo FW 190 81 39/3 6/1

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001